Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009

Územní plán obce

Zápis do MŠ

Ředitelství ZŚ a MŚ JM oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy se bude konat 10.05.2019 od 08:00 do 11:30 hod. v budově MŠ.

Aktualizováno 03.05.2019
 

Územní plán obce

Dne 05.10.2018 nabyl účinností nový územní plán obce Jezeřany-Maršovice. Byl tak završen proces, který započal dne 11.11.2015, kdy zastupitelstvo obce schválilo pořízení nového územního plánu. 
.
Územní plán stanovuje, že základním vlivem pro rozvoj obce bude poloha sídla v kajině, konfogurace terénu, poloha k ostatním sídlům a historický vývj obce. Územní plán stanovuje způsob rovoje obce jako postupné, ekonomicky a společensky zdůvodněnévyužívání potenciálu územípři zachování jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, které jsou výsledkem historického vývoje.
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice vydalo, na svém zasedání dne 15.09.2018, Územní plán Jezeřany-Maršovice jako opatření obecné povahy. Nový územní plán nabyl účinnosti dne 05.0.2018. 
.
Kompletní textovou a grafickou část nového územního plánu naleznete v části Dokumenty/Územní plán obce nebo kliknutím zde.
.
.
.
Další informace naleznete v této sekci, v jednotlivých článcích.  
Aktualizováno 16.01.2019
 

Územní plán Jezeřany-Maršovice - dotace od Jihomoravského kraje

Projekt Územní plán Jezeřany-Maršovice byl úspěšně zakončen a územní plán nabyl účinnosti dne 05.10.2018.

 

Celkové náklady na akci činily 163 400 Kč. Jihomoravský kraj  poskytl obci, v rámci dotačního programu "Dotace obcím na zpracování územního plánu 2017" dotaci ve výši 60 700 Kč.

Aktualizováno 15.01.2019
 

Územní plán Jezeřany-Maršovice - zahájení projednávání návrhu ÚP

Pořizovatel ÚP J-M, Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Moravský Krumlov oznamuje vystavení návrhu ÚP Jezeřany-Marěšovice.
Aktualizováno 16.01.2019
 

Územní plán obce - Informace

Informace k průběhu zpracování nového územního plánu obce.
Aktualizováno 16.01.2019
 

Územní plán Jezeřany-Maršovice - pořizování dokumentace

Obec Jezeřany-Maršovice pořizuje nový územní plán obce.
Aktualizováno 16.01.2019
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti