Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009

Farní blog

Zpěvy z Taize

V sobotu 21.9.2019 pokračuje pravidelná Slavnost světla se zpěvy z Taize v našem kostele. Tentokráte s příslibem rozšířeného hudebního doprovodu o další hudební nástroj. Více info v pozvánce.
Aktualizováno 08.09.2019
 

Adorační den farnosti poprvé v našem kostele

Na 19.8. připadá každoročně adorační den pro naši farnost, při kterém je po celý den v kostele vystavena Nejsvětější Svátost oltářní pro společnou i privátní modlitbu. Letošní adorační den v podnělí 19.8.2019 se oproti předchozím rokům bude konat v našem místní kostele sv. Cyrila a Metoděje v JM. Bude zahájen výstavením Nejsvětější Svátosti v 9:00 a poté bude kostel otevřen pro všechny lidi dobré vůle, kteří mohou přicházet až do 18:00, kdy začíná mše svatá. Na mši svatou navazuje již závěrečná společná adorace doprovázená zpěvy z Taize a ukončena svátostným požehnáním. Pozvánku naleznete zde.
Aktualizováno 11.08.2019
 

Svátek sv. Jana Nepomuckého

Pozvánku na oslavu svátku sv. Jana Nepomuckého, patrona Maršovic a nejznámějšího čecha po celém světe, která se uskuteční ve čtvrtek 16.5.2019, naleznete na facebookovém profilu obce.
Aktualizováno 12.05.2019
 

Noc kostelů 2019 opět v Loděnicích

Náš farní kostel sv. Markéty v Loděnicích se opět v tomto roce zapojí v pátek 24.5.2019 do středoevropské akce "Noc kostelů", která ve večerní a noční atmosféře nabízí možnost poznat posvátná místa a setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění anebo zážitku. Program v Loděnicích najdete na tomto odkazu, stejně jako program pro další místa v celé naší zemi. Poprvé se loděnický chrám zapojil do Noci kostelů v roce 2017.
Aktualizováno 12.05.2019
 

Adorační den farnosti Loděnice

V soboru 18.8.2018 se v našem farním kostele sv. Markéty v Loděnicích uskuteční adorační den farnosti, při kterém je po celý den vystavena Nejsvětější Svátost pro společnou i privátní adoraci farníků. Adorační den bude zahájen mší svatou v 10:00 a ukončen společnou adorací doprovázenou zpěvy z Taize od 18:00 s následným závěrečným požehnáním. Pozvánka v zde.
Aktualizováno 14.08.2018
 

Noc kostelů 2017 poprvé v Loděnicích

Poprvé v historii se náš farní kostel sv. Markéty v Loděnicích zapojuje svým programem do akce evropského významu "Noci kostelů", která se uskuteční v pátek 9.6.2017. Podrobný program v Loděnicích naleznete na stránkách akce. Zde ještě videoupoutávka na akci celorepublikově.
Aktualizováno 29.05.2017
 

Koncert Ensemble Versus ve farním kostele

Farnost Loděnice zve na benefiční koncert vynikajícího brněnského souboru Ensemble versus již tuto neděli 19.6.2016. Zazní skladba renesančního skladatele J. G. Handl Galluse - mše Super Undique flammatis a vybraná renesanční moteta Handlových současníků. Výtěžek ze vstupného bude věnován na obnovu unikátní historické farní budovy. Více info v pozvánce.
Aktualizováno 17.06.2016
 

Postní Slavnost Světla s rozjímáním u kříže

V sobotu 20.2.2016 se uskuteční únorová Slavnost Světla s postním zaměřením a rozjímáním u kříže. Více info v pozvánce.    
Aktualizováno 14.02.2016
 

Ekumenická modlitba

Modlitba se zpěvy z Taize a za hudebního doprovodu se v měsíci červenci uskuteční v našem kostele v neděli 21.7.2019 od 19:30. Více info v pozvánce.
Aktualizováno 16.07.2019
 

Změna času nedělní bohoslužby

V neděli 25.10.2015 bude v Jezeřanech-Maršovicích bohoslužba slova ze slavnosti Posvěcení kostela výjimečně v 9:00 s jáhnem P. Šmeralem, mše svatá v Loděnicích bude sloužena až v 11:00.
Aktualizováno 24.10.2015
 

10 let Slavností Světla v JM

V pondělí 28.9.2015 v 19:00 se v místním kostele uskuteční jubilejní Slavnost Světla - modlitba se zpěvy z Taize. Přijďte oslavit společných a požehnaných 10 let těchto modliteb v naší farnosti a putování po fanostech nejen brněnské diecéze. A bude i překvapení. Více info v pozvánce.
Aktualizováno 22.09.2015
 


Výsledky 1 - 21 z 35

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2015 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti