Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009

Farní blog

Vánoční bohoslužby 2020

Počet účastníků bohoslužeb je pro vánoční svátky (24.-26.12.) stanoven v našem kostele na 35 účastníků. Pro rezervaci místa stačí kliknout na VÁNOCE 2020 v J-M. Lze navštívit i větší farní kostel v Loděnicích, kde bohoslužby jsou 24.12. ve 22:00 a 25.12. v 10:45. Od neděle 27.12. 2020 bude povolena poloviční kapacita.  

Na Svátek sv. Štěpána, v sobotu 26.12., bude v době od 14:00 do 16:00 otevřen místní kostel pro všechny zájemce k soukromé návštěvě jesliček.  
Aktualizováno 23.12.2020
 

Bohoslužby v týdnu od 4.5.2020

Mše svaté budou v týdnu až v neděli: ráno v 9:15 a večer v 18:00. Místenky z předchozí neděle platí i pro tuto neděli. Pokud by někdo chtěl místenku vrátit a nabídnout ji tak ostatním, nechť ji umístí zpět na kostelní nástěnku. V pátek 8.5. a v neděli 10.5. je v 19:00 Májová pobožnost. Od třetí květnové neděle nebude již místenek potřeba. 
Aktualizováno 05.05.2020
 

Velikonoční obřady a bohoslužby ve farnosti během pandemie

Přehled bohoslužeb a obřadů Velikonočního tridua a oktávu. Všechny obřady a bohoslužby se konají bez účasti lidu. Více info v článku.
Aktualizováno 08.04.2020
 

Postní Slavnost světla

V sobotu 29.2.2020 se uskuteční pravidelná Slavnost světla se zpěvy z Taize doplněná o postní modlitbu u kříže. Více info v článku.
Aktualizováno 28.02.2020
 

Modlitba ze jednotu křesťanů

V týdnu modliteb za jednotu křesťanů se v místním kostele uskuteční ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé, a to v sobotu 25.1.2020 v 18:00. Pozvánka.
Aktualizováno 19.01.2020
 

Úmrtí P. Libora Salčáka

Dne 19. prosince 2019 zemřel náhle ve Velkých Bílovicích náš bývalý duchovní správce P. Libor Salčák. Poslední rozloučení se koná v pondělí 23. prosince 2019 ve 13:30 v kostele Narození Panny Marie ve Velkých Bílovicích. Více info v parte.
Aktualizováno 19.12.2019
 

Zpěvy z Taize

V sobotu 21.9.2019 pokračuje pravidelná Slavnost světla se zpěvy z Taize v našem kostele. Tentokráte s příslibem rozšířeného hudebního doprovodu o další hudební nástroj. Více info v pozvánce.
Aktualizováno 08.09.2019
 

Adorační den farnosti poprvé v našem kostele

Na 19.8. připadá každoročně adorační den pro naši farnost, při kterém je po celý den v kostele vystavena Nejsvětější Svátost oltářní pro společnou i privátní modlitbu. Letošní adorační den v podnělí 19.8.2019 se oproti předchozím rokům bude konat v našem místní kostele sv. Cyrila a Metoděje v JM. Bude zahájen výstavením Nejsvětější Svátosti v 9:00 a poté bude kostel otevřen pro všechny lidi dobré vůle, kteří mohou přicházet až do 18:00, kdy začíná mše svatá. Na mši svatou navazuje již závěrečná společná adorace doprovázená zpěvy z Taize a ukončena svátostným požehnáním. Pozvánku naleznete zde.
Aktualizováno 11.08.2019
 

Svátek sv. Jana Nepomuckého

Pozvánku na oslavu svátku sv. Jana Nepomuckého, patrona Maršovic a nejznámějšího čecha po celém světe, která se uskuteční ve čtvrtek 16.5.2019, naleznete na facebookovém profilu obce.
Aktualizováno 12.05.2019
 

Noc kostelů 2019 opět v Loděnicích

Náš farní kostel sv. Markéty v Loděnicích se opět v tomto roce zapojí v pátek 24.5.2019 do středoevropské akce "Noc kostelů", která ve večerní a noční atmosféře nabízí možnost poznat posvátná místa a setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění anebo zážitku. Program v Loděnicích najdete na tomto odkazu, stejně jako program pro další místa v celé naší zemi. Poprvé se loděnický chrám zapojil do Noci kostelů v roce 2017.
Aktualizováno 12.05.2019
 

Adorační den farnosti Loděnice

V soboru 18.8.2018 se v našem farním kostele sv. Markéty v Loděnicích uskuteční adorační den farnosti, při kterém je po celý den vystavena Nejsvětější Svátost pro společnou i privátní adoraci farníků. Adorační den bude zahájen mší svatou v 10:00 a ukončen společnou adorací doprovázenou zpěvy z Taize od 18:00 s následným závěrečným požehnáním. Pozvánka v zde.
Aktualizováno 14.08.2018
 


Výsledky 1 - 21 z 41

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti