Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009

Veřejné zakázky a dotace

JSDH - Projekt " Dýchací technika a OOPP hasiče"

V roce 2023 byl realizován projekt "Dýchací technika a OOPP hasiče", kdy byl pořízen autonomního dýchací přístroj vzduchový a osobní ochranné pracovní prostředky pro dva členy jednotky SDH, jedná se o ochranné zásahové oděvy třívrstvé a přilby.
Celkové náklady na akci činily 116 140 KčJihomoravský kraj  poskytl obci, v rámci dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2023" dotaci ve výši 79 000 Kč

Aktualizováno 24.01.2024
 

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ - Otevření

Dnes 15. 9. 2023 jsme od společnosti Clean4you s.r.o. (značka Workoutland.cz) převzali a zájemcům je k dispozici workoutové hřiště (WH) ve Sportovní areálu TJ. WH je volně přístupné veřejnosti, žádáme návštěvníky, aby dodržovali pokyny uvedené v provozním a návštěvním řádu. Celkové náklady na výstavbu hřiště činily cca 550 000 Kč. Akce byla spolufinancována Jihomoravským krajem ve výši 275 000 Kč z dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023.
Aktualizováno 24.01.2024
 

REKONSRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE K OBRATIŠTI - Realizace a poskytnutí dotace

Projektem byla realizována rekonstrukce místní komunikace k obratišti a tak byl dokončen projekt „Obratiště pro osobní auta“, který řeší zhotovení obratiště pro osobní auta a rekonstrukci místní komunikace v lokalitě Výhon v Maršovicích. Nezpevněné štěrková cesta byla nahrazena jednopruhovou obousměrnou komunikací a její kryt byl zhotoven z živičných vrstev se sníženými obrubami.
.
Projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajem v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021. Celkové náklady činily 737 011 Kč, z toho dotace od JMK činila 250 000 Kč.

Aktualizováno 17.01.2022
 

OBNOVA SOUSTAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - Realizace a poskytnutí dotace

V rámci projektu, realizovaného v říjnu a listopadu 2020, bylo vyměněno celkem 95 ks vysokotlakých sodíkových výbojek a zářivek za nové úsporné řešení v technologii LED v celé obci.
.
Projekt byl spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021 (program EFEKT 2 pro rok 2020), pro aktivitu 1A -  Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. 
Celkové náklady činily 998 542 Kč. dotace MPO ČR 467 364 Kč. 

Aktualizováno 17.01.2022
 

POŘÍZENÍ TRAKTORU - Realizace a poskytnutí dotace

Dne 20. 10. 2020 bylo v rámci projektu POŘÍZENÍ TRAKTORU realizováno dodání traktoru do 38 kW s ochranou konstrukcí pro práci v lese.
.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství a dotace byla obci poskytnuta Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření Technika a technologie pro lesní hospodářství. Celkové náklady činily 966 790 Kč, z toho dotace 483 396 Kč.

Aktualizováno 17.01.2022
 

STROMOŘADÍ NA VÝHONĚ - Realizace a poskytnutí dotace

Projektem "Stromořadí na výhoně" byla realizována výsadba 15 ks stromů javor mleč a 200 ks keřů v lokalitě v Jezeřanech na výhoně (u Haly chovatelů).
.
Projekt podpořila Nadace ČEZ v rámci 
grantovém řízení StromyCelkové náklady činily 118 136 Kč, Nadace ČEZ poskytla obci nadační příspěvek ve výši 95 350 Kč.  
Aktualizováno 17.01.2022
 

J-M - KANALIZACE - Dotace od EU (fondu soudržnosti) a SFŽP ČR

Předmětem veřejné zakázky byla výstavba splaškové kanalizace v obci, včetně odboček pro domovní přípojky. Stavba zajistila odvedení a čištění odpadních vod na ČOV Loděnice. Stavba byla realizována v období od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2015.
.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí. Celkové náklady stavby činily 54 058 036 Kč, dotace EU 36 111 769 Kč, dotace SFŽP 2 124 221 Kč.  
Aktualizováno 17.01.2022
 

J-M - KANALIZACE - Dotace od Jihomoravského kraje

Projekt J-M - kanalizace - Splašková kanalizace Jezeřany-Maršovice byl rovněž spolufinancován Jihomoravským krajem v rámci Dotačního projektu v oblasti vodního hospodářství. Dotace od JMK činila 3 665 000 Kč.
Aktualizováno 17.01.2022
 

Projekt - Splašková kanalizace Jezeřany-Maršovice

Zde se můžete seznámit s projektem splaškové kanalizace v naší obci, tak jak byl zpracován pro stavební povolení.
Aktualizováno 21.11.2013
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti