Jezeřany - Maršovice...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky


Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
je sobota 03. prosince 2016

Aktuality

ČEPS, a.s. - Upozornění veřejnosti

ČEPS, a.s. jako držitel licence na přenos elektrické energie a vlastní vedení zvlášť a velmi vysokého napětí 400 kV a 220 kV upozorňuje vlastníky pozemků - nemovitostí, kterými prochází ochranné pásmo vedení přenosové soustavy na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Na úřední desce bylo zveřejněno Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků, Oznámení o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a Plnou moc, kterou společnost ČEPS, a.s. udělila společnosti ELID s.r.o., více na ÚD
 

Vánoční koncert

Obec J-M ve spolupráci s Chasou Vás srdečně zve na Vánoční koncert, který se koná v sobotu 10.12.2016 v 18.00 hod. v kulturním domě. Se svým programem vystoupí dechová hudba ZLAŤANKA z Kobylnic. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
 

MUDr. Jiří Růžička - Očkování proti chřipce

MUDr. Jiří Růžička upozorňuje pacienty, kteří si objednali vakcínu proti chřipce, aby se urychleně dostavili na její aplikaci. Nevyužité vakcíny budou muset objednající uhradit. 
 

J-M - Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Na úřadní desce byl zveřejněn Návrh rozpočtu obce J-M pro rok 2017. Občané mohou svoje připomínky k návrhu rozpočtu uplatnit písemně do 07.12.2016 nebo ústně na zasedání ZO, které se uskuteční 14.12.2016. Důvodovou zprávu naleznete zde a třídění rozpočtu dle rozpočtové sklady zde.

 

 

J-M - Ukončení sběru a svozu bioodpadu

Oznamujeme občanům, že v sobotu 26.11.2016 se uskuteční poslední sběr a svoz bioodpadu v letošním roce. Žádáme občany, aby od tohot termínu do kontejnerů bioodpad neukládali. S ohledem na zájem předpokládáme další pokračování sběru a svozu biodpodu znovu od 01.04.2017. 
 

MUDr. Jiří Růžička - Dovolená

MUDr. Jiří Růžička si dovoluje oznámit svým pacientům, že v pátek 18.11.2016 nebude ordinovat. Zastupuje MUDr. Svobodová v Jiřicích.

 

 

J-M - Školní alej

Dne 09.11.2016 se uskutečnila, za podpory Nadace ČEZ, akce Školní alej, výsadba stromů před areálem ZŠ a MŠ.
 

Třídní schůzky a ředitelské volno

Vážení rodiče, ve středu 16. 11. 2016 se v 15:00 bude konat společná schůzka rodičů a školy za přítomnosti zástupkyně ,,Ligy lidských práv“, která Vás seznámí s projektem, do kterého je naše škola zapojena. Poté budou následovat klasické třídní schůzky v jednotlivých třídách. Dále ředitelství školy v JM vyhlašuje na den 18.11.2016 ředitelské volno z organizačních důvodů (v období školního vyučování dle ustanovení §24 školského zákona může ředitel školy vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce).

 

Informace pro majitele kotlů na pevná paliva

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je každý majitel kotle na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW, který souží jako zdroj tepla, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. První kontrola musí proběhnout nejpozději do 31.12.2016.
Seznam autorizovaných osob (z JMK), které jsou oprávněny revize provádět naleznete zde.
 

SPEDOS Vrata a.s. - Nabídka práce

SPEDOS Vrata a.s. hledá pracovníky pro provoz Jezeřany-Maršovice. Více zde
 

J-M - kanalizace - Výzva k připojení nemovitostí

Výzva k připojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci.
 

Územní plán Jezeřany-Maršovice - pořizování dokumentace

Obec Jezeřany-Maršovice pořizuje nový územní plán obce.
 

J-M - Výtvarná soutěž "Můj strom"

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž "Můj strom".
 

MORAVSKOKRUMLOVSKO - Kulturní kalendář na 4. čtvrtletí 2016

Přinášíme Vám seznam kulturních akcí pořádaných v obcích mikrokregionu MORAVSKOKRUMLOVSKO ve 4. čvrtletí 2016.
 

Záměr obce prodat pozemek RD 4

Na úřední desce byl zveřejněn záměr obce prodat stavební pozemek (RD4) v lokalitě Za kostelem. Zájemci mohou podávat svoje nabídky do 31.10.2016.
 

Czechpoint
 
© Copyright 2008-2015 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti