Jezeřany - Maršovice...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky


Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
je čtvrtek 26. května 2016

Aktuality

Soutěž v požárním útoku

SDH JM zve na soutěž v požárním úroku O pohár obce Jezeřany-Maršovice v sobotu 28.5.2016. Více info v pozvánce.
 

OÚ J-M - Dovolená

Obecní úřad Jezeřany-Maršovice bude ve dnech 23.05.201627.05.2016 uzavřen z důvodu dovolené. Na obecním úřadě v pondělí a ve středu, od 15:00 hod. do 17:00 hod. bude přítomen místostarosta.

 

Hobby parkur a spřežení

Pozvánka na parkurové a vozatajské soutěže v Jezeřanech-Maršovicích.
 

MV ČR - Informace o cestovních dokladech pro osoby mladší 15 let

V souvislosti s blížícím se obdobím letních dovolených Ministerstvo vnitra ČR informuje občany ohledně možnostech a pravidlech vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let. Více naleznete zde.
 

FÚ JMK - Daň z nemovitých věcí na rok 2016

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zpřístupnil k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy, jimiž se stanovuje uvedeným daňovým subjektům daň z nemovitých věcí na rok 2016. 
 

VAS a.s. - odečty vodoměrů

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo, oznamuje občanům, že od 02.05.2016 do 06.05.2016, bude v naší obci provádět odečty vodoměrů. Žádá občany, aby vodoměry zpřístupnili, popř. nechali na dveřích lístek se stavem vodoměru. Stav vodoměru lze také zaslat přímo na e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny nebo telefonicky na čísle 515 282 558. 
 

JMK - Zásady územního rozvoje

Jihomoravský kraj zahájil veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (ZÚR JMK).
 

Mapa školy - dotazníkové šetření

V lednu 2016 vyplňovali všichni žáci naší školy a jejich rodiče dotazníky ke zjišťování  spokojenosti se svojí školou tzv. Mapu školy. Toto dotazníkové šetření provádíme zpravidla 1x za tři roky. V těchto dnech jsme obdrželi souhrnnou zprávu, kterou vypracovala společnost SCIO. Všem rodičům i dětem děkujeme za vyplnění dotazníků, ze kterých vyplynulo, že velká většina žáků i rodičů je s naší školou spokojena a že v rámci možností, které naše malá vesnická škola má, jsme ve srovnání s ostatními i velkými školami dopadli dobře. V článku si můžete v krátkosti prohlédnout souhrnné výsledky. Doufám, že budou dostatečně čitelné. Celý 56 stránkový rozbor jednotlivých otázek si můžete na požádání prohlédnout ve škole.

 

Sdělení k placení daně z nemovitých věcí

Informace Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj o stávajících možnostech placení daně z nemovitých věcí. Více naleznete na přiloženém Sdělení zde.
 

Předjaří ve škole

Velikonoční dílna a velikonoční turnaj v naší škole.
 
 
 

Informace o činnosti MŠ a ZŠ pro tělesně postižené Brno, Kociánka, p.o.

Speciálně pedagogické centrum Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, p.o. Vás informuje o své činnosti. 
 

Místní poplatky 2016

Obecní úřad oznamuje všem občanům a vlastníkům staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba a majitelům psů, že je potřeba uhradit místní poplatky, nejpozději do 31.05.2016. Bližší informaci naleznete zde
 
 

Czechpoint
 
© Copyright 2008-2015 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti