Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
je 18. března 2018

Aktuality

OZNÁMENÍ (16.03.2018)

1. Ztratil se pes - border kolie, černobílé barvy, slyšící na jméno Coudy. Nálezce nechť kontaktuje majitele psa na tel. č. 606 066 216.

 

2. MUDr. Ivana Zavadilová oznamuje svým pacientům, že ve dnech 22. a 23.03.2018 nebude ordinovat, z důvodu účasti na školení. V ordinaci bude přítomna pouze sestra. 

 

Sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

1. O víkendu 07.04. až 08.04.2018 se v naší obci uskuteční sběr a svoz velkobjemového odpadu. Více zde.

 

2. Zároveň v sobotu  07.04.2018, od 08:00 do 12:00 hod., před hasičskou zbrojnicí, pořádá SDH J-M sběr vysloužilého elektrozařízení. Více zde

 

3. V sobotu 14.04.2018 od 09:00 do 09:20 hod., před prodejnou Jednoty, se uskuteční sběr a svoz nebezpečnéh odpadu. Více zde.

 

HLÁŠENÍ MR (12.03.2018)

1. Obecní úřad oznamuje občanům, že poplatky za odvoz domovního odpadu a psy, mohou uhradit v úřední dny na pokladně OÚ nebo bankovním převodem na účet obce, do konce května (viz. Aktualita Úhrada místních poplatků). Dále mohou ve stejném termínu uzavřít smlouvy a uhradit nájemné za hrobové místo na roky 2018 až 2027 (viz. Aktualita Nájemné za hrobová místa).

 

2. AGROSPOL, spol. s r.o. oznamuje občanům, kteří mají zájem o přípravu a setí svých záhumenek, aby se nahlásili v průběhu tohoto týdne v kanceláři Agrospolu.

 

Nájemné za hrobová místa

Na konci loňského roku schválilo zastupitelstvo obce Řád pohřebiště a Ceník provozovatele veřejného pohřebiště, mimo jiné z důvodu, že končila platnost starých nájemních smluv na hrobová místa. Tyto dokumenty naleznete v sekci Dokumenty/Vyhlášky a jiné závazné dokumenty/Vnitřní předpisy obce - zde.

 

Občané mohou uzavírat nové smlouvy a uhradit nájemné v úřední hodiny na OÚ, nejlépe ve stejném termínu jako místní poplatky, to je do konce května. Nájemné je individuální podle plochy hrobu a bylo stanoveno na 150 Kč/m2/10 let, což je přibližně 500 Kč za "jednohrob", 1 000 Kč za "dvojhrob" a 1 500 Kč za "trojhrob".

 

Nabídka pronájmu obecního bytu č. 1

Nabídka na pronájem bytu byla prodloužena do 16.04.2018.
Obec Jezeřany-Maršovice nabízí k dlouhodobému pronájmu byt č. 1 (po celkové rekonstrukci), 1.NP, v domě č.p. 144 v Jezeřanech-Maršovicích.
 

Úhrada místních poplatků

Místní poplatky jsou splatné do konce května příslušného kalendářního roku a to

 

1. bezhotovostním převodem na účet Obce Jezeřany-Maršovice, č.ú. 1582194339/0800, variabilní symbol číslo popisné domu (např. 999).

 

2. pokladnou  na OÚ Jezeřany-Maršovice, na adrese Jezeřany-Maršovice 63,

pokladní hodiny jsou shodné s úředními hodinami (Po,St 08:00 - 17:00)  

 

Informaci o výši  místních poplatků v roce 2018 naleznete zde.

 

Harmonogram svozu odpadů v obci

Od února 2018 dochází ke změně termínu svozu směsného odpadu. Doposud byl směsný odpad odvážem každý pátek v sudém týdnu, nyní to bude o den dříve, ve čtvrtek. První svoz se uskuteční ve čtvrtek 08.02. a zároveň se v tento den uskuteční svoz plastů od domu. Další termíny svozu naleznete v Harmonogramu zde
 

DSO MORAVSKOKRUMLOVSKO - Kulturní kalendář 1. čtvrtletí 2018

Kulturní akce jednotlivých obcí DSO Moravskokrumlovsko v 1. čtvrtletí 2018. 
 

Sběr a svoz jedlých olejů a tuků

Obec ve spolupráci se společností  FRITEX s.r.o. zavádí sběr a svoz jedlých olejů a tuků.
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2015 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti