Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
admin, 19.02.2008
Aktualizováno: 26.09.2022

Aktuality z farnosti

Pravidelná ekumenické modlitba se zpěvy z Taizé se uskuteční ve středu 28.9.2022 v 18:30 v místním kostele. Otevřeno pro všechny lidi dobré vůle.

Pouť k sv. Markovi

Dnes v sobotu 24.4., v předvečer svátku sv. Marka, bude v 16:00 sloužena mše svatá k poctě tohoto patrona Jezeřan za všechny živé a zemřelé občany Jezeřan, po které bude následovat procesí ke světcově kapličce. Následně v 18:30 se v kostele uskuteční meditační modlitba se zpěvy z Taizé.

Obnovené roráty 

Prastará tradice rorátních mší po desetiletích obnovena, sledujte příspěvek na obecnim FB profilu.

Podávání sv. přijímaní v nozovém stavu 

Po dobu coronavirových opatření je v našem kostele nově upravena možnost pro věřící přistoupit ke sv. přijímání a to o nedělích v přesně vymezených časech 9:05-9:15 a 17:50-18:00 (s platností od neděle 15.11.2020). V případě potřeby individuální duchovní péče lze otce Víta kontaktovat přímo telefonicky: 777 250 470.   

Poutní mše

Poutní mše svatá k oslavě pantronů našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje se uskuteční v neděli 5.7.2020 v mimořádném čase v 10:30.

Postní doba 

Během postní doby bude pobožnost Křížové cesty bývat vždy v pátek v 17:25 a v neděli ve 14:00, a postní duchovní příprava nad texty postních nedělí vždy v sobotu od 18:30.

Oslava výročí posvěcení kostela a svátek hasičů 

* pondělí 2.5. v 19:00 oslava 79. výročí posvěcení našeho kostela

* středa 4.5. v 19:00 na svátek sv. Floriána, patrona hasičů, mše svatá za všechny živé i zemřelé členy našeho sboru dobrovolných hasičů  

Sbírka na potřeby našeho chrámu - vánoce 2012

Na Boží hod vánoční v úterý 25.12.2012 byla vykonána sbírka na potřeby našeho chrámu v JM. Výnos: 9.860 Kč. 

První Slavnost Světla v roce 2013 

V neděli 20.1. v 19:00 se konalo další setkání pro všechny lidi dobré vůle v místním kostele. Více info v pozvánce

Slavnost světla na Kefasfestu v DK 29.6.2012

V rámci nového letního festivalu Kefasfest (29.6-1.7.2012 v D. Kounicích) doprovázel náš pěvecký sbor Cantamus Corde modlitbu se zpěvy z Taize v historickém a mystickém prostoru zřícenin kounického kláštera Rosa Coeli v pátek 29.6. ve 21.00. Ojedinělý zážitek byl umocněn nejen místem konání, nýbrž i hudebním doprovodem zpěvů, který si náš sbor pro tuto událost specielně připravil.

Sbírka Svatopetrský haléř

V neděli 19.2.2012 byla vykonána sbírka na charitativní účely Svatého Otce. Výnos: 4.160 Kč.

Sbírka na potřeby našeho chrámu - hody 2011

O Svatováclavské hodové mši v neděli dne 25.9.2011 byla vykonána sbírka na potřeby našeho chrámu v JM. Výnos: 6.840 Kč.

Slavnost Světla s otcem děkanem

Zářijová Slavnost Světla se, na pozvání našeho otce děkana Pavla Bublana, uskutečnila v sobotu 17.9.2011 ve 20:00 v kostele Všech svatých v M. Krumlově. Více info v pozvánce.

Pořad bohoslužeb Svatého týdne 2011

Zelený čtvrtek
18.30 Mše na památku Večeře Páně v Loděnicích

Velký pátek
08.00 ranní chvály
15.00 pobožnost křížové cesty
18.30 Památka umučení Páně v Loděnicích
po ní do 23.00 možnost adorace u Božího hrobu u nás, začátek novény k Božímu Milosrdenství

Bílá sobota
08.00 ranní chvály a novéna k Božímu Milosrdenství
do 12.00 otevřen kostel k soukromé adoraci
20.00 Vigílie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v Loděnicích

Velikonoční neděle
09.15 mše (žehnání pokrmů)
19.00 Nešpory ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a novéna k Božímu milosrdenství

Sbírka Svatopetrský haléř

V neděli 27.2.2011 byla vykonána sbírka na charitativní účely Svatého Otce. Výnos: 3.650 Kč.

Sbírka na potřeby našeho chrámu - vánoce 2010

Na Boží hod vánoční v sobotu 25.12.2010 byla vykonána sbírka na potřeby našeho chrámu v JM. Výnos: 7.940 Kč.

Advetní Slavnost Světla s otcem Jindřichem Kotvrdou v Brně - Komíně

Putovní Slavnost světla zavítala v sobotu 18.12.2010 do farnosti Brno - Komín, kam nás pozval její duchovní správce P. Jindřich Kotvrda, který působil i v naší farnosti. Více info v pozvánce.

Projekt Vezmi a čti

V neděli 5.9.2010 zazněl při bohoslužbách pastýřský list našeho otce biskupa Vojtěcha k novému projektu Vezmi a čti, který je přípravou na jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Jeho smyslem je znovuobjevení četby Bible jako velkého bohatsví pro každodenní život křesťana. Znění pastářského listu si můžete přečíst na novém webu k tomuto projektu: www.vezmiacti.cz

Sbírka na potřeby našeho chrámu - hody 2010

O hodové slavnosti sv. Václava v neděli 26.9.2010 byla vykonána sbírka na potřeby našeho chrámu v JM. Výnos: 8.670 Kč.

Slavnost Světla oslavila 5 let trvání

V neděli 12.9. se v našem kostele konala pravidelná ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé - Slavnost Světla, která se koná pravidelně každý měsíc již od září 2005. Modlitbu doprovázel pěvecký sbor Cantamus Corde. 

Sbírka k loňské návštěvě Svatého Otce v Brně

V neděli 5.9.2010 byla vykonána sbírka na úhradu nákladů spojených s návštěvou Svatého Otce Benedikta XVI. v naší diecézi v roce 2009. Výnos: 5.080 Kč.

Jubilejní LX. Slavnost Světla slavena v Doubraníku

Jubilejní 60. Slavnost Světla se zpěvy z Taize se uskutečnila v sobotu 28.8.2010 ve 20.hod. v krásném kostele s výtečnou akustikou v Doubravníku za srdečného přijetí místních farníků.

Sbírka na potřeby našeho chrámu - pouť 2010

Při poutní bohoslužbě k uctění našich patronů sv. Cyrila a Metoděje dne 4.7.2010 byla vykonána sbírka na potřeby našeho chrámu v JM. Výnos: 7.430 Kč.

Sbírka na bohoslovce

V neděli 20.6.2010 byla vykonána sbírka na bohoslovce. Výnos: 5.760 Kč.

Putovní Slavnost Světla na 1.pátek v červnu - Bobrová

V nezvyklou dobu, na 1. pátek v měsíci červnu, se 4.6.2010 se uskutečnila pravidelná ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé ve farnosti Bobrová u Nového Města na Moravě, kam jsme byli opět po roce pozváni. Více info v pozvánce.

Sbírka na Charitu

V neděli 23.5.2010 se konala sbírka na diecézní Charitu s výtěžkem 5.530,-Kč. 

Májová Slavnost světla v "hrobce" Pernštejnů a Mitrovských

V měsíci květnu se pravidelná ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé uskutečnila v Doubravníku, v krásném kostele ze 16. století, kde je pochován rod Pernštejnů a Mitrovských. Více info v pozvánce.

Zpívané slavnostní nešpory o Božím hodu velikonočním

V neděli na slavnost Zmrtvýchvstání Páně 4.4.2010 se v 19:00 v místním kostele uskutečnily zpívané slavnostní nešpory - večerní modlitba církve, s doprovodem varhan. 

Sbírka Svatopetrský haléř

Na 1. postní neděli 21.2.2010 byla vykonána sbírka na charitativní účely Svatého Otce. Výnos: 4.820 Kč.

Otcové biskupové podpořili práci s Písmem při duchovní obnově

Letošní postní duchovní obnova, probíhající v našem kostele o postních sobotách večer, nám opět nabízí možnost seznámit se s biblickými texty postních nedělí formou metody "Lectio Divina" v otevřené skupince věřících (více info viz. zpráva níže). K této staletími odzkoušené praxi vyzval nyní nově i pastýřsky list našich otců biskupů „O pastorační přípravě na rok 2013“, který se předčítal v kostelích o 1. postní neděli 21.2.2010. I když jako hlavní text naší duchovní obnovy byla vybrána druhá čtení, seznamuje se skupinka také s příslušným evangeliem. V našem farním blogu budou uveřejňovány některé myšlenky a meditace z právě probíhající postní duchovní obnovy.

Postní duchovní obnova

V letošní postní době se opět nabízí možnost duchovní obnovy pro všechny, kteří se chtějí na velikonoční svátky připravit i po duchovní stránce. Obsahem obnovy je společná četba, rozjímání a rozhovor nad texty příslušné postní neděle. Je to velmi dobrá škola modlitby a práce s Písmem, která pomáhá uvádět slova Písma do osobního a konkretního života každého z nás.Obnova bude probíhat každou postní sobotu: 20.2., 27.2., 6.3., 13.3., 20.3. a 27.3. v sakristii našeho kostela v 18:30, pokud termín nebo čas nebude oznámen jinak. Zájemci nechť si sebou přinesou Bibli. 

Slavnost světla LIV.

Pravidelná ekumenická modlitba se zpěvy z Taize se u nás v kostele uskutečnila posledně v sobotu 20.2.2010 ve 20:00. Více info na letáku.

pozvanka_taize_jm_20_2_2010.jpg

 

 

 

 

Sbírka na Haiti

Vykonaná sbírka v našem kostele v neděli 24.1.2010 na pomoc lidem postiženým ničivým zemětřesením na Haiti vynesla 10.550,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

Slavnost Tří králů

V neděli 3.1.2010 jsme oslavili Slavnost Zjevení Páně - Tří králů. Při mši svaté byla svěcena voda, kadidlo, křída a předměty věřících ze zlata a stříbra, které v poslední době obdrželi (vánoce). 

Sbírka na potřeby našeho chrámu - vánoce 2009

Na Boží hod vánoční 25.12.2009 byla vykonána sbírka na potřeby našeho chrámu v JM. Výnos: 13.800 Kč.

Advetní ekumenická modlitba

Už se stalo pěknou tradicí, že společně s Evangelickou církví AV Brno se uskutečnila Adventní ekumenická modlitba v Brně, v sobotu 19.12.2009 ve 20:00 na novém místě - v kostele Nanebevzetí Panny Marie, tzv. U jezuitů. Více info v přiložené pozvánce.

Pozvánka na adventní ekumenickou modlitbu se zpěvy Taizé 19.12.2009

 

 

 

Adventni duchovní příprava 19.12.

Další pokračování adventní duchovní přípravy, četby a rozjímání nad textem adventního evangleia,  se uskuteční v sobotu 19.12. od 18:30 v místním kostele. Po skončení se bude odjíždět na ekumenickou modlitbu do Brna.

Zpívané nešpory o slavnosti Všech svatých

O slavnosti Všech svatých v neděli 1.11.2009 se v 18:00 v místním kostele konaly slavnostní zpívané nešpory - večerní modlitba církve, které jsou jednou z našich možných místních odpovědí na výzvu Svatého otce pronesenou v Brně 27.9.2009 při modlitbě Anděl Páně o zachovávání tradic na naší drahé Moravě:

"Morava je země bohatá na mariánská poutní místa, která zástupy věřících navštěvují během celého roku. V tomto okamžiku se chci v myšlenkách odebrat na pouť na zalesněný vrch Hostýn, kde uctíváte Madonu jako svou ochránkyni. Panna Maria ať udržuje bdělou víru vás všech, víru živenou také četnými lidovými tradicemi s kořeny v minulosti, tradicemi, které se však vy správně snažíte uchovat, aby nezaniklo vroucí rodinné soužití v obcích a městech. Občas s jistou nostalgií zjistíme, že rytmus moderního života má snahu setřít některé stopy minulosti bohaté na víru. Je důležité naopak neztratit ze zřetele ideál, který vyjadřovaly tradiční zvyky, a především by mělo být udržováno duchovní dědictví vašich předků, aby bylo nejen zachováno, ale aby i odpovídalo potřebám dnešní doby. V tom vám pomáhej Panna Maria, do jejíž ochrany znovu svěřuji vaši církev a celý český národ."

Dušičková pobožnost

Každoroční dušičková pobožnost k uctění památky našich věrných zemřelých se uskutečnila v neděli 1.11.2009 ve 14:00 na maršovickém hřbitově.

Sbírka na misie

Při tzv. Misijní neděli 18.10.2009 se konala celostátní sbírka ve na misiijní službu církve. V našem kostele byl výtěžek 4.650,-Kč. 

Informace k pouti za Svatým otcem do Tuřan

V neděli 27.9. v 4:30 vyrazil z naší obce autobus s poutníky na setkání s papežem Benediktem XVI. na letiště do Brna-Tuřan. Místenky poutníky zavedly do sektoru A3, který byl uprostřed v části blíže k oltáři a měl tu výhodu, že Svatý otec okolo něj projížděl při zdravici věřících z papamobilu, rovnou dvakrát a naši poutníci se tak ocitli velmi blízko Svatého otce. O tom svědči i fotografie pořízená jedním z poutníků.

Svatý otec přijíždí mezi poutníky Svatý otec zdravý poutníky

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnost Světla putuje do brněnské farnosti na Křenové

V měsíci září se pravidelná ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé uskutečnila jako putovní ve farnosti Brno - Křenová, a to v netradiční den v neděli. Více info viz. plakátek.
Pozvánka na ekumenickou modlitbu se zpěvy Taizé 20.9.2009

 

 

 


Sbírka na náklady spojené s návštěvou Svatého otce

Sbírka vykonaná v neděli 6.9.2009 vynesla 4.740 Kč.

Sbírka na potřeby našeho chrámu - pouť 2009

O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 5.7.2009 byla vykonána sbírka na potřeby našeho chrámu v JM. Výnos: 11.670 Kč.

Oslava 30 let kněžského jubilea

Slavnostní pouťovou bohoslužbu k uctění patronů našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje v neděli 5.7.2009 sloužil náš rodák P. Jaroslav Kárník, se kterým jsme rovněž oslavili 30 let od jeho vysvěcení na kněze a primice v místním kostele.

Slavnost Světla v Hustopečích

V sobotu 20.6.2009, u příležitosti jáhenského svěcení Petra Košuliče v jeho rodných Hustopečích, se na závěr tohoto významného dne uskutečnila putovní Slavnost Světla - modlitba se zpěvy z Taizé v hustopečském kostele, za přítomnosti P. Petra Košuliče a děkana P. Pavla Bublana.

Svátost manželství 30.5.2009

Dne 30.5.2009 ve 12:00 byla snoubencům Zdislavě Troppové a Davidu Hajnému udělena svátost manželství v místním kostele.

Rekapitulace stavu oprav střechy kostela

Celkové náklady opravy střechy kostele v letech 2008 a 2009 byly ve výši 304.500 Kč (z toho 243.500 Kč v r. 2009). Finanční příspěvek obce Jezeřany-Maršovice činil 200.000 Kč (z toho 150.000 Kč v r. 2009) a vlastní zdroje 104.500 Kč. Všem dárcům, včetně naší obce, děkujeme.

Sbírka na opravu střechy kostela - velikonoce 2009

Na Boží hod velikonoční 12.4.2009 byla vykonána sbírka na opravu střechy kostela. Výnos: 20.830 Kč. 

Velikonoční ekumenická modlitba

V sobotu v oktávu velikonočním, 18.4.2009, se uskutečnila na pozvání Evangelické církve a.v. Brno putovní Slavnost Světla v Centru pro rodinu v Brně, Josefská 1. Pozvánka.

Slanost Světla  a přednáška - So 21.3.2009

Březnová ekumenická modlitba se zpěvy z Taize se stále ještě uskutečnila v našem kostele s posunutým začátkem v 19:00, neboť na ni ve 20:00 navazovala přednáška o současné populární křesťanské hudbě v budově místní ZŠ. Pro více info klikněte na plakáty viz. níže.
Pozvánka na ekumenickou modlitbu se zpěvy Taizé 21.3.2009               Plakát přednášky Plakát přednášky      

Postní duchovní příprava - Lectio Divina

O postních sobotách je opět nabízena možnost účasti na postní duchovní přípravě, která spočívá v četbě, meditaci a rozhovoru nad texty příslušných postních nedělí. Obnova se koná v místním kostele s obvyklým začátkem v 19.hodin, pokud není určeno jinak. Účastníci nechť si s sebou přinesou Bibli nebo Nový zákon.  

Sbírka "Svatopetrský haléř"

Na 1.neděli postní 1.3.2009 byla během mše svaté vykonána sbírka pro našeho papeže Benedikta XXVI., aby byl schopen přispívat na všeobecné a naléhavé potřeby světa a církve. Sbírka se koná každoročně po všech diecézích ve světě. Výnos činil 5.280 Kč.

Svátost křtu

V sobotu 7.2.2009 byli udělením svátostí křtu přijati do společenství církve svaté Matouš Tesař a Jiří Ruibar, narození v posledních měsících roku 2008. Srdečně je mezi sebou vítáme a vyprošujeme hodně zdraví a Božího požehnání pro ně samotné a jejich rodiny.   

Slavnost Světla - So 14.2.2009 

V sobotu 14.2.2009 ve 20:00 se opět v našem kostele v JM uskuteční další pravidelné setkání pod názvem Slavnost Světla - ekumenická modlitba se zpěvy z Taize. Tentokrát se stále ještě ponese v duchu vánoční doby  
Doprovází místní pěvecký sbor Cantamus Corde.  

Sbírka na opravu střechy kostela - vánoce 2008

Na Boží hod vánoční 25.12.2008 byla vykonána sbírka na opravu střechy kostela. Výnos: 17.650 kč.   

Adventní ekumenická modlitba

Na poslední adventní sobotu (20.12.2008) se uskutečnila na pozvání Evangelické církve a.v. Brno putovní Slavnost Světla v Centru pro rodinu v Brně, Josefská 1. Pozvánka.

Společné udělení svátosti pomázání nemocných 

Na 2. neděli adventní, 7.12.2008, byla při mši svaté v našem kostele společně udělena svátost pomazání nemocných na dvě desítky věřící, kteří jsou nemocní nebo ve věku nad 60 let. Podmínkou pro přijetí této svátosti bylo vykonání svaté zpovědi, kterou mohli zájemci vykonat na 1. pátek v měsíci prosinci, 5.12., od 17:00 v kostele. 
Více informací o této svátosti naleznete v sekci Potřebuji zařídit - svátosti.    

Celostátní setkání Modlitby Matek v Brně

O víkendu 6.-7.9.2008 se v Biskupském gymnázia v Brně uskutečnilo celostátní setkání členek společenství Modlitby Matek. Z naší farnosti se setkání rovněž zúčastnilo několik žen. Přítomna byla i zakladatelka hnutí pí. Veronika Williams z Anglie.
Ze setkání přinášíme pár fotografií: na té první jsou některé naše účastnice a na druhé pí. Veronika (dáma v bleděmodrém kostýmku) s tlumočnicí.

Část účastnic před budovou gymnázia   Veronika Williams

Sbírka na opravu střechy kostela - pouť 2008

O poutní slavnosti patronů našeho kostela, sv. Cyrila a Metoděje 5.7.2008, byla vykonána sbírka na opravu střechy. Výnos: 10.700 kč. 

Sbírka na bohoslovce

V neděli 22.6.2008 se uskutečnila sbírka na bohoslovce. Výnos: 4.260 kč.  

Aktualizováno 26.09.2022
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti