Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
admin, 13.03.2008
Aktualizováno: 29.01.2011

Historie SDH

Založení SDH v Jezeřanech

V červnu roku 1925 byl na ustavující schůzi založen sbor dobrovolných hasičů v Jezeřanech.

Do čela tohoto sboru byly zvoleni tito funkcionáři:

Čech Felix – starosta

Kudláček Josef – velitel

Ekl Jan – trubač

Tručka Jan – zbrojíř

Čech Julián – hospodář

Tito funkcionáři i ostatní členové se s nadšením dali do práce, která byla náročná, neboť nikdo neměl zkušenost jak řídit sbor a koordinovat jeho činnost. Obec Jezeřany náležela tenkrát pod Moravskokrumlovský okres, kam náležely i blízké Vedrovice, Loděnice a Olbramovice. Od těchto již dříve založených sborů čerpali naši předchůdci znalosti a zkušenosti, které jim pomáhali v začátcích.

Zakládající členové SDH Jezeřany 

Buchta Jan, Berger Josef, Badin Jan, Čech Felix, Čáp Karel, Čech Karel – kolář, Čech Karel (21), Ekl Jan (31), Ekl Jan (4), Forman Stanislav, Hendrych, Haas Josef, Kudláček Josef, Kašparovský Stanislav, Kališ Stanislav, Mičulka Petr, Němec, Haas Josef, Kudláček Josef, Kašparovský Stanislav, Kališ Stanislav, Mičulka Petr, Němeček Karel, Němeček Ladislav, Neuvirth František, Nestrojil Antonín, Světlík Josef, Shoř Karel, Slaný Jaroslav, Tručka Jan a Volf Jan.

Postupně se sbor vybavoval různou výzbrojí a výstrojí. Zakoupeny byly parádní uniformy, na které byli jak se patří hrdí a pokládali se za čest být jejich nostiteli.

V roce 1925 si postavili ve dvoře obecního domu hasičskou zbrojnici, do které zakoupili v pozdějších letech ruční stříkačku. Zbrojnice se zachovala do dnešních dnů a slouží stále svému účelu, ale o stříkačce nemáme žádné zprávy.

Činnost hasičstva se opírala o prevenci a zejména o získávání praktických zkušeností a zručnosti, které získávali na pravidelném cvičení na návsi.

Činnost sboru nepřerušila ani druhá světová válka.

V březnu 1968 byla pro sbor zakoupena motorová stříkačka PPS12, která za necelý půl rok byla vyzkoušena při požáru rodinného domku pana Schovance Antonína.

jezeransti_hasici_se_svou_motorovou_strikackou.jpg   original_zakladaci_listiny_sdh_marsovice.jpg

Založení SDH v Maršovicích  

Zápis o založení SDH v Maršovicích   

Dle vládního nařízení §7b vl. nař. č. 30 z 18.12.1941 byl založen v obci Maršovicích Sbor dobrovolných hasičů. Na dvojí výzvu se přihlásilo 9 členů. Poněvadž tento zmíněný počet nedostačoval na sbor byl obecní úřad nucen na rozkaz Zemské hasičské jednoty, členy do sboru jmenovat. Po založení sboru a zvolení funkcionářů slíbili všichni členové, že práci tohoto oboru budou konati rádi – z lásky k bližnímu.

Pro pozdější časy uvádím zde základní seznam členstva – funkce členů a znaménka, kteří členové se hlásili dobrovolně (*).

Čech Karel – velitel – nar. 29.5.1911, Procházka St. – zástupce velitele – nar. 17.8.1913, Fic František – jednatel – nar. 11.3.1920*, Fráňa Boh. – pokladník – nar. 31.3.1903, Melichar Gl. – trubač – nar. 14.2.1920, Jandera K. – nar. 13.2.1898*,  7. Čáp Hubert – nar. 30.9.1903, Kostrický V. – nar. 10.4.1920*, Honek Gl. – nar. 16.2.1921, Fráňa Jar. – nar. 22.10.1910, Jobánek F. – nar. 4.9.1914, Dvořák B. – nar. 20.4.1919*, Ruibar V. – nar. 2.10.1919, Tropp Jan – nar. 23.10.1923*, Ruibar Fr. – nar. 20.2.1923*, Ruibar Šť. – nar. 26.2.1917, Pelikán J. – nar. 1.1.1913, Pelikán Fr. – nar. 30.5.1920, Nešpůrek Gl. – nar. 9.4.1918 a Jandera Gl. – nar. 1.2.1925.

V Maršovicích 1. února 1943.

V Maršovicích také postavili zbrojnici do které v roce 1950 umístili novou motorovou stříkačku, kterou si pořídili ze sbírek od občanů. Svou činnost zaměřili na preventivní výchovu, cvičení a o žních drželi tzv. žňové hlídky. Hasiči pořádali i oblíbené plesy.

 

Sloučení obou sborů 

V roce 1968 dochází ke sloučení hasičských sborů Jezeřany a Maršovice. Dochází k reorganizaci, mnoho členů opouští naše řady a na jejich místa nastupují mladí hasiči. V roce 1975 oslavili 50 let založení sboru a při této příležitosti byli mnozí zakladatelé za svou práci vyznamenáni. raztko.jpg   hasicska_zbrojnice_1935.jpg

Aktualizováno 29.01.2011
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti