Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009

Krizové situace

Petr Slavík, 14.07.2015
Aktualizováno: 06.04.2023

Informace ke krizováným situacím

Přístup k informacím pro obyvatelstvo týkající se krizových situací a co dělat při vzniku mimořádných událostí a další rady z oblasti ochrany obyvatelstva:
.
Ne všechny události, které nás potkají v průběhu našeho života, jsou příjemné a bezproblémové. Můžeme být svědky událostí, které jsou mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací.
.
takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin. Asi nikdo z nás si nepřeje, aby se mu něco takového stalo, přesto riziko takových mimořádných událostí nemůžeme nikdy vyloučit a je potřeba si taková rizika uvědomovat a v případě potřeby jim čelit. Je zřejmé, že při řešení mimořádných událostí si jednotlivec sám nemůže poradit, proto stát vytváří bezpečnostní systém. Jeho smyslem je nejen to, aby stát mohl velké množství krizových situací řešit, ale aby jim mohl i předcházet a eliminovat jejich důsledky. Problematika řešení krizových situací je dále řešena i na úrovni krajů a obcí s přenesenou působností (ORP Moravský Krumlov), které vytvářejí koordinační orgány pro přípravu na krizové situace, kterými jsou bezpečností rady krajů a bezpečnostní rady ORP.
.
I naše obec si plní povinnosti v oblasti přípravy na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizového stavu. Jednou z povinností, která je obecnímu úřadu uložena zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je seznamovat právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva.
.
Možnosti jak tuto povinnost splnit a přitom podat úplnou informaci je poskytnout možnost přístupu na „Portále krizového řízení v JMK - KRIZPORT“, kde jsou uvedeny informace o ohroženích, a přístup na projekt „Vaše cesty k bezpečí“, kde jsou uvedeny informace pro obyvatelstvo, co dělat při vzniku mimořádných událostí a další rady z oblasti ochrany obyvatelstva, bezpečnosti a požární ochrany.
.
.
Stačí kliknout na níže uvedené odkazy a získáte uvedené informace:
.

KRIZPORT - portál krizového řízení pro JMK - zde
.
Vaše cesta k bezpečí - zde

 

 

 

Aktualizováno 06.04.2023
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti