Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
admin, 28.01.2009
Aktualizováno: 02.02.2010

Jednotný vizuální styl obce

JEZEŘANY-MARŠOVICE - OBEC NA JIŽNÍ MORAVĚ

S vytvořením nového designu obecních stránek a jejich spuštěním do „ostrého“ provozu 1.5.2008 získala obec Jezeřany-Maršovice to, co ani některá města nemají nebo co dlouhá léta bytostně postrádají a usilují o to: jednotný vizuální styl. Tímto jednotným vizuálním stylem se chce naše obec důstojně prezentovat před svými občany, turisty, partnery nebo úřady.  Je základem srozumitelné a otevřené komunikace. Jeho součástí je především logo a jeho další použití v praktickém životě.

LOGO
obr_c_1_-_logo.jpg

Logo má na první pohled jednoznačně identifikovat obec Jezeřany-Maršovice, ať se už objeví kdekoliv a na jakýchkoliv materiálech. Jeho návrh je graficky kompaktní, jednoduchý, čitelný, zapamatovatelný a jedinečný. Elegantní oproštěná jednoduchost dobře reprezentuje důstojnost naší obce. 

Logo vychází z elementárních prvků obce obecně, z něčeho co je pro ni typické. 

Ovál ohraničující název obce rozdělený na dvě části, ale přesto tvořící jeden celek, symbolizuje jak geografickou podobu naší obce, která je podélně seskupena kolem centrální komunikace vedoucí přes obec z východu na západ, tak i fakt, že naše obec byla vytvořena ze dvou dříve samostatných obcí, a nyní tvoří větší a jedinou obec. Dvoubarevné odlišení částí oválu, jehož barvy jsou červená a modrá,  navazuje na barevné provedení obecního znaku. Mimo to, že jsou to naše „obecní“ barvy, jsou tyto dvě barvy charakteristické jak pro Jihomoravský kraj tak i pro celou Českou republiku, kterých jsme součástí, a hlásíme se tak k našemu původu a odkazu.

Specielní font (druh písma) byl rovněž vybrán pro samotný název obce, aby bylo dosaženo specifičnosti a jedinečnosti, a určité neopakovatelnosti tohoto fontu jinými podobnými subjekty.

LOGO A SLOGAN

obr_c_2_-_logo_a_slogan.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Stejně tak je tomu i se sloganem „Obec na Jižní Moravě“, který vhodně toto logo doplňuje a jednoznačně tak určuje geografickou polohu naší obce – jižní Morava, a vše charakterické co se k tomuto kraji váže a co si pod tím čitatel představuje – slunce, víno, ženy, tradice, vinohrady, sklepy, pohoda, zpěv, dobří lidé. Tato synonyma jsou nebo by měla být vlastní i pro nás, jakožto obyvatele „Obce na Jižní Moravě“. Velmi často se v každodenním životě setkáváme  s okamžitou otázkou, potom co řekneme odkud jsme, kde že ty Jezeřany-Maršovice jsou. Nyní můžeme hrdě, a pro příjemce této informace zcela jednoznačně a bez dalších dotazů, konstatovat, že: „Jezeřany-Maršovice jsou obec na jižní Moravě“. A určitě nebude nutné už dále vysvětlovat o čem to tam u nás je.

Také použití fontu pro tento slogan je v souladu s fontem názvu naší obce.

Nové logo má návaznost na obecní znak, který svým způsobem doplňuje, nikoli aby ho nahrazovalo. Je doplněním obecního znaku, který se bude používat i nadále. Obecní znak má však slavnostní charakter, a měl by být proto používán při zvláštních příležitostech.


MALÉ LOGO
obr_c_4_-_logo_male.jpg

S ohledem na rozsah použití loga naší obce, které svým rozměrem nemusí být vždy praktické, byla přijata i verze tzv. „malého“ loga. Neliší se ničím jiným než svou velikostí: zkrácením původního dlouhého názvu obce na počáteční písmena „JM“ a s tím adekvátně zkráceným oválem. Je nanejvýš charakteristické a jedinečné, že tato počáteční písmena „JM“ takto zobrazena mohou být okamžitě a jednoznačně identifikována jak pro naši obec tak pro jižní Moravu jejíž je součástí. Takovouto výsadou se nemůže žádná jiná obec v našem kraji pochlubit.

„Malé“ logo dojde svého hlavního uplatnění až postupem času, poté co především vejde ve známost základní logo, jehož hlavním posláním je právě propagace a jednoznačná identifikace naší obce, která zatím není nikterak známá. Tento prvotní rozpoznávací proces může trvat i nějaký rok.

Se základním logem se můžete ovšem již nyní setkávat při komunikaci s obecním úřadem, jenž ho začal používat s vytvořením nových vizitek pracovníků obecního úřadu a úřadu samotného, hlavičkových papírů a dopisních obálek. 


VZOR VIZITEK
obr_c_5_-_vizitky.jpg


S plným grafickým manuálem, popisujícím jednotlivé detaily zobrazování a používání jednotného vizuálního stylu v jeho základní podobě, se můžete seznámit přímo zde 

Jednotný vizuální styl bude obec aplikovat postupně.

Díky tomuto jednotnému vizuálnímu stylu, který je dnes běžnou součástí všech důležitých firem a institucí, se může obec směle reprezentovat na trhu 21.století.

Ing. Jan Slavík – předseda Výboru pro obnovu a rozvoj, kontakt Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Aktualizováno 02.02.2010
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti