Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009

Odpadové hospodářství

MESOH 2020 - Vyhodnocení systému a kontrola odpadových účtů

Dne 30. 9. 2020 bylo ukončeno období (tzv. MESOH rok), kdy občané, kteří se zapojili do motivačního a ekonomického systému pro odpadové hospodářství (MESOH) a třídili a separovali komunální odpad, mohli získat EKO body pro  stanovení úlevy na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021.

 

Aby byly EKO body správně přiděleny, je potřeba, aby si občané zkontrolovali svoje odpadové účty dle přiloženého letáku ZDE

 

Aktualizováno 26.10.2020
 

Sběr vysloužilého elektrozařízení

SDH J-M pořádá v sobotu 13.06.2020 od 08:00 do 11:00 hod. sběr vysloužilého elektrozařízení. Více na přiloženém plakátu.
 

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 13.06.2020 se uskuteční sběr a svoz nebezpečného odpadu.
 

Harmonogram svozu odpadů 2020

Harmonogram svozu odpadů 2020
 

Nakládání s odpady v době koronaviru

Jak nakládat s odpady v době ohrožení epidemií koronaviru najdete v této aktualitě.
Aktualizováno 14.05.2020
 

Odpadové hospodářství obce v roce 2020

Informace o odpadovám hospodářství obce v roce 2020 a místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů.
Aktualizováno 12.02.2020
 

Sběrný dvůr Vedrovice

Dne 02.10.2019 byl zahájen provoz Sběrného střediska odpadů (sběrného dvora) ve Vedrovicích, kde na základě Smlouvy o využití sběrného dvora, mohou odpad odkládat i občané z Jezeřan-Maršovic.
Aktualizováno 03.10.2019
 

Nakládání s odpady v obci

Nakládání s odpadem na území obce upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromazďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jezeřany-Maršovice.
.
Od 01.01.2018 je v obci zaveden Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH), jehož cílem je snížit produkci směsného komunálního odpadu a zvýšit podíl separace a předcházet vzniku odpadů. Občanům je dána možnost ovlivnit ekologickým přístupem k nakládání s odpady výši svého poplatku.
.
Občané platí místní poplatek, v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 3 této vyhlášky je poskytována úlena poplatníkům, kteří se zapojili do MESOH. 
.   
Sazba místního poplatku je stanovena ve výši 500 Kč na obyvatele a rok, ale je možné získat úlevu až ve výši 70 % ze stanoveného poplatku, což představuje nejnižší možný poplatek ve výši 150 Kč. 
Všechny předpisy obce upravující odpadové hospodářství naleznete v části Dokumenty/Vyhlášky obce a jiné závazné dokumenty/Obecně závazné vyhlášky obce nebo kliknutím zde
.
.  
Svoz veškerého odpadu v obci zajišťuje společnost SUEZ Využití zdrojů a.s., divize Jihovýchod, Trčkova 2798/7, Brno a je realizován následovně:
-směsný komunální odpad je v obci svážen 1 x za 14 dní, každý sudý čtvrtek (viz. Harmonogram) 
-pytlový sběr plastů je prováděn 1 x měsíčně (viz. Harmonogram)
.
- pytlový sběr papíru je prováděn 1 x za 2 měsíce (viz. Harmonogram)
.
- plasty ve směsi s nápojovými kartony, papír a bílé a barevné sklo, které občané ukládají na 5 sběrných místech pro tříděný odpad, je prováděn 1 x za 14 dní
.   
- bioodpad v nádobách na sběrných místech, v období od 01.04. do 30.11. 1 x týdně
.  
- nebezpečný odpad 2 x ročně, mobilní sběr na sběrného místě před prodejnou Jednoty
- velkoobjemový odpad 2 x ročně, do velkoobjemových kontejnerů umístěných před OÚ a na točně
.
Dále obec  zajišťuje sběr a svoz: 
- železnéhý odpad, e spolupráci s TJ J-M je prováděn mobilní sběr 2 x ročně, dle potřeby mohou občané odložit železný odpad v zemědělském areálu do velkoobjemových kontejnerů, drobný železný odpad do nádoby umístěné na sběrném místě před prodejnou Jednoty 
- oleje a tuky mohou občané odložit v uzavřených plastových lahvích do označené nádoby na sběrném místě před prodejnou Jednoty, odvoz zajišťuje společnost FRITEX s.r.o. dle potřeby 
- oděvy, obuv a textil lze ukládat do kontejnerů umístěných na sběrných místech před prodejnou Jednoty a na točně, odvoz zajišťuje společnost TextilEco a.s.  
- drobné elektro, baterie a tonery mohou občané odložit do boxů, které jsou umístěny na chodbě OÚ, mobilní sběr elektra zajišťuje obec ve spolupráci s SDH J-M 1 x ročně
- pneumatiky, sběr do přistaveného velkoobjemového kontejneru je prováděn dle potřeby, zpravidla 1 x za 3 roky
.
Stavební odpad
Stavební odpad není odpadem komunálním a proto obec nezajišťuje jeho sběr a odvoz. Tento odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem, tedy jeho uložením na skládce  tomu určené.
.
Další informace naleznete v této sekci, v jednotlivých článcích. 
Aktualizováno 16.01.2019
 

Sběr kovových obalů

Zavádíme zkušební sběr kovových obalů. 
Aktualizováno 06.06.2018
 

Odpadové hospodářství - rozšíření služeb

Rozšiřujeme možnosti třídění a likvidace odpadů - tiskařské tonerové kazety a informujeme o možnosti likvidace pneumatik.
Aktualizováno 06.06.2018
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti