Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009

Místní poplatky

Úhrada místních poplatků v roce 2021

Zde naleznete informace ohledně úhrady místních poplatků v roce 2021.
Aktualizováno 20.03.2021
 

Místní poplatky zavedené v obci

V souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, jsou v obci Jezeřany-Maršovice zavedeny tyto místní poplatky upravené obecně závaznými vyhláškami (OZV):

- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  (OZV č. 2/2020), dále jen poplatek za odpady

- poplatek ze psů (OZV č. 3/2019)

- poplatek za užívání veřejného prostranství (OZV č. 3/2012)

 

Všechny platné OZV naleznete v sekci Dokumenty- Vyhlášky obce a jiné závazné dokumenty - Obecně závazné vyhlášky obce.

Aktualizováno 24.02.2021
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti