Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice na svém zasedání dne 15. 9. 2018, usnesením č. 23/04/2018, vydalo jako kompetentní orgán dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
.
Územní plán Jezeřany-Maršovice,
.
jako opatření obecné povahy, dle ustanovení stavebního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Územní plán nabyl účinnosti dne 5. 10. 2018. 
.
Dne 11. 5. 2020 nabyla účinnosti Změna č. 1 územního plánu kterou vydalo zastupitelstvo obce usnesením č. 11/02/2020 ze dne 22. 4. 2020.
.
Dne 15. 4. 2022 nabyla účinnosti Změna č. 2 územního plánu kterou vydalo zastupitelstvo obce usnesením č. 06/02/2022 ze dne 30. 3. 2022.
.
Kompletní textovou a grafickou část nového územního plánu naleznete v části Dokumenty/Územní plán obce nebo kliknutím zde.

Aktualizováno 06.04.2023
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti