Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Dne 05.10.2018 nabyl účinností nový územní plán obce Jezeřany-Maršovice. Byl tak završen proces, který započal dne 11.11.2015, kdy zastupitelstvo obce schválilo pořízení nového územního plánu. 
.
Územní plán stanovuje, že základním vlivem pro rozvoj obce bude poloha sídla v kajině, konfogurace terénu, poloha k ostatním sídlům a historický vývj obce. Územní plán stanovuje způsob rovoje obce jako postupné, ekonomicky a společensky zdůvodněnévyužívání potenciálu územípři zachování jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, které jsou výsledkem historického vývoje.
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice vydalo, na svém zasedání dne 15.09.2018, Územní plán Jezeřany-Maršovice jako opatření obecné povahy. Nový územní plán nabyl účinnosti dne 05.0.2018. 
.
Kompletní textovou a grafickou část nového územního plánu naleznete v části Dokumenty/Územní plán obce nebo kliknutím zde.
.
.
.
Další informace naleznete v této sekci, v jednotlivých článcích.  
Aktualizováno 16.01.2019
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2015 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti