Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009

Odpadové hospodářství

OH - Informace o nakládání s odpady

Obec J-M v souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, informuje o nakládání s odpady v rámci systému odpadového hospodářství obce za rok 2023.  
Aktualizováno 11.06.2024
 

SBĚRNÝ DVŮR VEDROVICE - Oznámení

Sběrný dvůr Vedrovice oznamuje, že v sobotu 10. 2. 2024 bude z provozních důvodů uzavřen. 
 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - Upozornění

OÚ J-M ve spolupráci se svozovou firmou žádá občany aby:

- do popelnic ukládali pouze vyhaslý a studený popel, s ohledem na to, že může dojít k zahoření odpadu a případné shoření celého vozidla. 

- zkontrolovali stav čárových kódů na svých sběrných nádobách (popelnicích) zda jsou čitelné. V případě jejich poškození je možno si nové kódy vyzvednou na OÚ J-M a nově je vylepit.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.   

Aktualizováno 30.04.2024
 

ODPADY - Svozový kalendář 2024

Svozový kalendář pro rok 2024.
 

ODPADY (MESOH) - Vyhodnocení třídění 2023

K 30. 9. 2023 bylo ukončeno období pro vyhodnocení třídění odpadů a slev pro rok 2024, tzv. MESOH rok.
Aktualizováno 27.10.2023
 

ODPADY - Oznámení

V sobotu 7. 10. 2023, od 10:45 do 11:05 hod. se uskuteční sběr a svoz nebezpečného odpadu. Žádáme občany, aby nebezpečný odpad přivezli na místo až ve stnoveném čase.
.
Zároveň se o víkendu, od 6. 10. do 8. 10. 2023 uskuteční sběr a svoz velkoobjemového odpadu. Kontejne budou přistaveny na obvyklá místa.
.
Žádáme občany, aby dodržovali pokyny na zveřejněných letácích, které naleznete rovněž na vývěskách obce.

Aktualizováno 27.09.2023
 

Nakládání s odpady v obci

Nakládání s odpadem na území obce Jezeřany-Maršovice upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
.
Od 01.01.2018 je v obci zaveden Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH), jehož cílem je snížit produkci směsného komunálního odpadu a zvýšit podíl separace a předcházet vzniku odpadů. Občanům je dána možnost ovlivnit ekologický přístup k nakládání s odpady výše svého poplatku. 
.
Občané platí místní poplatek, v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 5 této vyhlášky je poskytována úleně poplatníkům, kteří se účastní MESOH. 
.   
Současná sazba místního poplatku je stanovena ve výši 650 Kč na obyvatele a rok, ale je možné získat úlevu až ve výši 70 % ze stanoveného poplatku, což představuje nejnižší možný poplatek ve výši 195 Kč. 
Všechny předpisy obce upravující odpadové hospodářství naleznete v části Dokumenty/Vyhlášky obce a jiné závazné dokumenty/Obecně závazné vyhlášky obce nebo kliknutím  zde
.
.  
Svoz veškerého odpadu v obci zajišťuje společnost Recovera Využití zdrojů a.s., Divize Jihovýchod, Trčkova 2798/7, Brno, následovně:
-směsný komunální odpad je v obci svážen 1 x za 14 dní, každý sudý čtvrtek (viz Harmonogram) 
-pytlový sběr plastů se provádí 1 x měsíčně (viz Harmonogram)
.
- pytlový sběr papíru je prováděn 1 x za 2 měsíce (viz Harmonogram) Pro svoz tříděného odpadu je potřeba jednotlivé druhy odpadu řádně vytřídit a označit. Jak postupovat naleznete v tomto návodu
.
- plasty ve směsi s nápojovými kartony, papírem a bílým a barevným sklem, které občané ukládají na 5 sběrných místech pro tříděný odpad, je zpracováváno 1 x za 14 dní
.   
- bioodpad v nádobách na sběrných místech, v období od 01.04. do 30.11. 1x týdně
.  
- nebezpečný odpad 2 x ročně, mobilní sběr na sběrném místě před prodejnou Jednoty
- velkoobjemový odpad 2 x ročně, do velkoobjemových kontejnerů umístěných před OÚ a na točně
.
Dále obec zajišťuje sběr a svoz: 
- železný odpad, ve spolupráci s TJ JM je prováděn mobilní sběr 2 x ročně, dle potřeby mohou občané odložit železný odpad v zemědělském areálu do velkoobjemových kontejnerů, drobný železný odpad do nádoby umístěné na sběrném místě před prodejnou Jednoty 
- oleje a tuky mohou občané odložit v uzavřených plastových lahvích do označeného prodeje nádob na sběrném místě přednou Jednoty, odvoz zajišťuje společnost FRITEX sro dle dle potřeby 
- oděvy, obuv a textil lze ukládat do kontejnerů umístěných na sběrných místech před prodejnou Jednoty a na točně, odvoz zajišťuje společnost TextilEco as  
- drobné elektro, baterie a tonery z tiskáren mohou občané odložit do boxů, které jsou umístěny na chodbě OÚ, mobilní sběr elektra zajišťuje obec ve spolupráci s SDH JM 1 x ročně
- pneumatiky, sběr do přistaveného velkoobjemového kontejneru je prováděn dle potřeby, zpravidla 1 x za 3 roky
.
Stavební odpad
Stavební odpad není komunálním odpadem a proto obec nezajišťuje jeho sběr a odvoz. Tento odpad lze použít, předat či odstranit pouze stanoveným způsobem, tedy jeho uložením na uložení tomu určené.
.
Další informace naleznete v této sekci, v jednotlivých článcích. 
Aktualizováno 06.04.2023
 

TŘÍDÍME odpad aneb co a jak!

Přinášíme informaci ohledně třídění odpadů, protože se setkáváme s dotazy co patří či nepatří do jednotlivých kontejnerů.
Aktualizováno 06.04.2023
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti