Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Slavík, 15.03.2023
Aktualizováno: 15.03.2023

PROGRAM ROZVOJE OBCE - Dotazníkové šetření

ZO J-M na svém zasedání dne 15. 2. 2023 usnesením č. 15/01/2023 schválilo projekt „Program rozvoje obce“, jehož předmětem je zpracování Programu rozvoje obce, jehož součástí je i dotazníkové šetření. 

Žádáme občany o vyplnění dotazníku, kdy mohou vyjádřit svou spokojenost či nespokojenost s životem v obci a pomoci definovat důležitost oblastí života v obci k řešení. 

Dotazník je možné vyplnit elektronicky v termínu do 7. 4. 2023 prostřednictvím následujícího odkazu

https://www.survio.com/survey/d/H4M7Z8B8D1Z1W2D8L  

nebo písemně do dotazníku v tištěné formě, který je distribuován do jednotlivých domácností. Vyplněný dotazník  je možné odevzdat na podatelně obce nebo vložit do poštovní schránky OÚ. Dotazník si můžete stáhnou a vytisknout i zde.     

Děkujeme za váš zájem o další rozvoj naší obce. 

Aktualizováno 15.03.2023
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti