Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Broněk Lesonický, 13.04.2011
Aktualizováno: 13.04.2011

Pálení klestí - hlášení o pálení

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Toto ukládá zákon o požární ochraně.
Pokud jsou ale stanovena opatření proti vzniku a šíření požáru a po oznámení územně příslušnému HZS kraje, tedy HZS Jihomoravského kraje, lze provést spalování hořlavých látek, jako klestí, dřevěných zbytků, suché trávy, slámy na poli, suchého plevele, suchého rákosu, a jiných hořlavých látek, na volném prostranství.
 
Hlášení o pálení mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provést vyplněním jednoduchého formuláře, který je zveřejněn na internetových stránkách www.firebrno.cz./paleni-klesti nebo nahlásit telefonicky na linku 950 640 404. V tomto případě se jedná pouze o ohlášení pálení, nikoliv povolení pálení.
 
Obdoba platí i pro fyzické osoby, které také nesmí provádět vypalování porostů. Fyzické osoby povinnost toto oznamovat HZS kraje sice nemají, ale pokud se rozhodnou pálit větší množství uvedených hořlavých látek, doporučuje se, obdobně jako u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, oznámit pálení na výše uvedené internetové adrese nebo telefonní lince.
 
Při pálení je nezbytné dodržovat určité zásady požární bezpečnosti. Je zakázáno provádět plošné vypalování porostů. Rovněž je zakázáno rozdělávat oheň při silném větru, v období sucha, v blízkosti hořlavých předmětů, obytných budov nebo v blízkosti lesa, kdy minimální vzdálenost ohniště od lesa je padesát metrů. Pálit je lepší po menších částech na ohraničených ohništích a pod dozorem osoby starší 18-ti let. Na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky (voda, písek, lopaty, atd.) v množství přiměřeném rozsahu pálení. Místo určené k pálení je nutné izolovat odstraněním veškerého hořlavého materiálu v šířce pruhu nejméně 1 m až na minerální půdu. Místo pálení je rovněž nutné nepřetržitě střežit osobou starší 18-ti let, kdy opustit ohniště je možné až po úplném vychladnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou.
 
Dodržování těchto základních pravidel pří pálení je hlavní prevencí k ochraně proti vzniku požárů. Již od začátku měsíce března 2011 vyjížděly jednotky HZS a SDH k více než 300 požárům způsobených neopatrným vypalováním travnatých porostů a pálením hořlavých látek. Nezavdávejte proto i vy, příčinu ke vzniku požáru.
Aktualizováno 13.04.2011
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti