Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Eckl, 22.11.2011
Aktualizováno: 22.01.2012

Třetí bienále setkání pěveckých sborů v JM

Pomyslným vrcholem letošní hudební sezóny souboru CANTAMUS CORDE bylo bezesporu třetí bienále setkání pěveckých sborů, které se - jak doufáme - již nastálo zabydlelo v kulturním kalendáři naší obce.


V sobotu 19. listopadu 2011 zavítaly do Jezeřan-Maršovic dva mikrobusy, které přivezly letošní hostující soubory: žďárský FONS, chrámový sbor Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a brněnský ENSEMBLE VERSUS, komorní soubor pro duchovní hudbu. Program jsme tentokrát zahájili netradičně v Loděnicích, kde byl hostům představen farní kostel sv. Markéty. Po prohlídce se soubory přesunuly do Jezeřan-Maršovic a po drobném občerstvení v kulturním domě, spěchali všichni na rozezpívání a zkoušky do kostela sv. Cyrila a Metoděje. V 17 hodin začala hlavní část setkání, kterou byla veřejná prezentace sborů v podobě koncertu duchovní hudby. Jako první se představil náš Smíšený pěvecký sbor CANTAMUS CORDE Jezeřany-Maršovice o.s.pod vedením sbormistra Bohuslava Heikenwäldera. Sbor přednesl skladby B. Korejse, M. Duruflé, J. A. Komenského, J. Ruttera a J. Gruodise. Pak již chrámový prostor ovládli hosté. Nejprve soubor FONS pod vedením sbormistrů Miroslavy Smékalové a Leoše Drahotského. Zazněly skladby J. S. Bacha, Z. Lukáše, G. Younga, A. Tučapského a P. Baslera. Skvělý výkon FONSu vzbudil zasloužený potlesk a odezvu. Posledním účinkujícím byl soubor ENSEMBLE VERSUS, který řídil Dr. Vladimír Maňas. Kompozice J. Vaeta, B. Martinů, A. Pärta, P. de la Rue, J. desPreze a A. Brucknera interpretoval sbor naprosto brilantně, takže si zasloužil dlouhotrvající aplaus. Koncert završil přednes společné skladby, beatifikačního hymnu Marca Frisiny Aprite le porte a Cristo. Po skončení koncertu pokračovalo setkání pohoštěním a neformálním posezením v kulturním domě. Dobrá nálada všech účastníků svědčila o tom, že se akce zdařila, hosté odjížděli domů až v nočních hodinách.

Pevně věříme, že se letošní setkání pěveckých sborů všem účastníkům i návštěvníkům líbilo a doufáme, že nám zachovají svou věrnost. Děkujeme především našim hostům za to, že pozvání k nám přijali, a že nám představili část ze svého umění. Setkání je pro náš soubor vždy velikou vzpruhou a motivací k další činnosti. Rovněž děkujeme Obci Jezeřany-Maršovice nejen za finanční podporu. Náš dík patří rovněž Římskokatolické farnosti Loděnice za poskytnutí duchovního prostoru pro koncert. Díky společnosti Rajhradské kláštěrní jsme mohli posedět nad sklenkou výborného vína, i jí tedy patří náš dík. Vřelé díky i všem našim příznivcům. Se všemi se těšíme na viděnouí při již čtvrtém bienále setkání pěveckých sborů v Jezeřanech-Maršovicích na podzim 2013!

 

Sbormistři (zleva Miroslava Smékalová, Leoš Drahotský, Vladimír Maňas a Bohuslav Heikenwälder)

Smíšený pěvecký sbor CANTAMUS CORDE Jezeřany-Maršovice o.s.


 

 

 

 

 

 

 

 

FONS, chrámový sbor Baziliky Nanebevzetí Panny Marie, Žďár nad Sázavou

ENSEMBLE VERSUS, komorní sbor pro duchovní hudbu, Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno 22.01.2012
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti