Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Jakub Novotný, 18.02.2008
Aktualizováno: 25.01.2011

Svátost oltářní - první svaté přijímání

V této jediné svátosti je přítomen sám Ježíš Kristus.
„Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově." Pozváni jsme sice všichni, ale šťastni ti, kdo nabízenou milost neodmítají a ochotně otvírají Pánu svá srdce.

pri_posledni_veceri.jpg

Eucharistií neboli svatým přijímáním získáváme účast na životě našeho Pána a vytváří se z nás společenství, podílející se na posvátném pokrmu a povinované k oběti Ježíše Krista. V eucharistii se nám zpřítomňuje živý Kristus pod posvěcenými způsobami chleba a vína. Kdo chce přijmout Krista v eucharistickém přijímání, musí být ve stavu milosti. Je-li si někdo vědom, že se dopustil smrtelného hříchu, nesmí přistoupit k přijímání, aniž by předtím nedostal rozhřešení ve svátosti smíření.

1. svaté přijímání -    příprava dětí společně s některým z rodičů či jiným dospělým začíná vždy na začátku liturgického roku. K přípravě je možno přijmout děti, které již absolvovaly minimálně dva roky vyučování náboženství ve škole či jinou odpovídající formu katecheze. K přípravě se děti přihlašují v kostele po oznámení v ohláškách, že se plánuje příprava dětí na 1. svaté přijímání. 1. sv. přijímání bývá zpravidla začátkem června při mši.

Každá mše svatá je sloužena především za celou církev na celém světě. Milost mše svaté se dále vylévá na všechny přítomné v kostele a potom zvláštní milost je nabízená těm, za které je obětovaná. Mši svatou můžeme objednat jak za zemřelé, tak za živé. Můžeme Bohu společně se společenstvím věřících, do kterého patříme, poděkovat při výročí svatby, při příležitosti narozenin či svátku; můžeme poprosit za naše nemocné, blízké, za naše rodiny, zvlášť v době, kdy prožívají nějaké krize, měli bychom je ponořit do milosti kříže zpřítomňované na našich oltářích.

Úmysl na mši svatou si můžete v našem kostele objednat v sákristii nebo na farním úřadě.
Přehled mší svatých, stejně jako církevní svátky a slavnosti, najdete v Kalendáři.

hostie2.jpg

Aktualizováno 25.01.2011
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti