Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Jakub Novotný, 18.02.2008
Aktualizováno: 21.04.2008

Svátost kněžství

Služebné (svátostné) kněžství uděluje posvátnou moc k službě věřícím. Posvěcení služebníci zastávají svou službu Božímu lidu tím, že učí, konají bohoslužbu a vedou duchovní správu.

V církevní službě svátostného kněžství je sám Kristus přítomen ve své církvi jako hlava svého těla, pastýř svého stáda, velekněz výkupné oběti, učitel pravdy. To vyjadřuje církev, když říká, že silou svátosti kněžství kněz jedná "in persona Christi capitis" - v osobě Krista - Hlavy.

Kněžským svěcením je jáhnům, kněžím a biskupům přidělována zvláštní služba. Svátostné kněžství v církvi má tři stupně - biskupy, kněze a jáhny. Pro biskupy a kněze platí v římskokatolické církvi celibát - zřeknutí se manželství. Proto se v latinské církvi svátost kněžství uděluje obvykle pouze těm kandidátům, kteří jsou ochotni svobodně přijmout celibát a kteří veřejně projeví svou vůli zachovávat jej z lásky k Božímu království a ke službě lidem.Svěcení vtiskuje nezrušitelné svátostné znamení. Udělovat svátost kněžství ve třech jeho stupních je vyhrazena biskupům.

Jáhni jsou služebníci posvěcení pro služebné úkoly v církvi; nedostávají svátostné kněžství, ale svěcení jim uděluje důležité úkoly ve službě slova, v bohoslužbě, v duchovní správě a ve službách lásky; tyto úkoly mají plnit pod pastýřskou pravomocí svého biskupa.

Ti, kteří vnímají povoláni k zasvěcenému životu, ať kontaktují místního duchovního správce.

priesterweihe.jpg

Aktualizováno 21.04.2008
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti