Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Jakub Novotný, 18.02.2008
Aktualizováno: 21.04.2008

Svátost biřmování

birmovani1.jpg
Tato svátost má úzký vztah ke svátosti křtu. Jestliže křtem začíná život člověka s Bohem, biřmování má tento Boží život v nás upevnit, posilnit a zdokonalit tím, že nás obohacuje zvláštní silou Ducha svatého.
Je to svátost křesťanské dospělosti.
On nás v této svátosti hlouběji zakoření do společenství s Bohem, pevněji přivtělí ke Kristu, zpevní náš svazek s církví a mnohem pevněji nás připoutá k jejímu poslání. Pomáhá nám vydávat svědectví o křesťanské víře slovem doprovázeným činy.
 

Svaté biřmování rozmnožuje v duši milost posvěcující
a naplňuje ji zvláště sedmi dary Ducha svatého:

-
darem moudrosti: abychom pochopili, proč žijeme, a uměli všechny věci správně posoudit, zdali nás vedou k Bohu, nebo od něho odvádějí
- dar rozumu: učí nás správně rozumět pravdám víry
- dar rady: vede nás, abychom se rozhodli vždy pro to, co je dobré a rozhodnout se pro to i přes mnohé překážky a vlastní nechuť
- dar síly: nám dává odvahu a statečnost vykonávat a žít vše výše uvedné
- dar poznání: pomáhá nám rozeznávat pravdu od lži a bludu, učí nás správnému pohledu na Boží stvořitelské dílo
- dar zbožnosti: Duch svatý nás povzbuzuje, abychom si vážili modlitby a měli vždy důvěru v nebeského Otce jako Boží děti
- dar bázně Boží: nám pomáhá, abychom se báli Boha urazit hříchem, ale kromě hříchu se nemáme bát ničeho na světe!

Ve svátosti biřmování jsou křesťané posíleni a posvěceni dary Ducha svatého. Přijetím svátosti říkám Kristu „ano" a vyznávám, že jsem připraven se ho zastávat a nezapírat svou víru. Biřmování vkládá do duše duchovní charakter - nezrušitelnou pečeť Ducha svatého, proto ji lze přijmout jen jednou. Svátost biřmování uděluje biskup nebo jeho pověřený zástupce.

Svátost křesťanské dospělosti se přijímá nejdříve po dovršení 15 let. Příprava v naší farnosti se plánuje podle počtu zájemců a dohody s duchovním správcem. Příprava probíhá ve školním roce zhruba rok a půl a není omezena pouze na místní farníky.

confirmation_korea.jpg  

Aktualizováno 21.04.2008
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti