Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Eckl, 29.01.2010
Aktualizováno: 31.01.2010

Dům č. 18

Na místě někdejšího čtvrtlánového gruntu a přilehlé zahrady se dnes nachází domy č. p. 73, 74, 75, 17, 18, 19 a 20. Původně stál dům v místech dnešních domů 18 a 19. Jednalo se o čtvrtlánový grunt, který v době první a druhé lánové vizitace v letech 1656 a 1672 patřil Říhovi Kašparovi. Jeho jméno bylo možná zkomoleno na Kašparovský, protože v roce 1749 drží tento statek Matěj Kašparovský, který je zmiňován i v tereziánském katastru roku 1765 pod č. 27. Josefinský katastr pak dům, který nese číslo 15, přiřazuje Johanovi Čechovi. Od Jana Čecha pak tento čtvrtlán dostal za 200 zl, jeho syn Martin Čech 27. října 1798. K domu příslušelo celkem 8 jiter 1303 sáhů pozemků. Z domu se odvádí 23 ½ kr. stálých platů a místo slepice a činže z vinice se platí 7 kr.; roboty se odvádějí v penězích 8 zl. 20 kr. a urbariálního zrna se odvádí 6 měřic žita a 7 ½ měřice ovsa.
 
Po Martinově smrti zdědila dům vdova Juliana Čechová, která byla povinna vyplatit synům Jiřímu 29 zl. a Šimonovi 100 zl. Dům oceněný na 200 zl. jí byl připsán v únoru 1813. Juliana se znovu vdala za Petra Čápa, kterému dle svatební smlouvy nechala dům připsat o týden později (20. 2. 1813). Po Petrově smrti dům přešel na jeho syna Ignáce Čápa v dubnu 1842. Dům byl oceněn na 800 zl., z nichž část měla připadnout jako dědický podíl Ignácovým sourozencům: Johanovi 200 zl., Tekle 80 zl., Marianě 80 zl. a Antonínovi 120 zl. Celá částka byla splacena do srpna 1863.

V prosinci téhož roku přešlo vlastnické právo na dům na vdovu po Ignácovi Julianu Čápovou (*1824 -) roz. Wenclovou. Čápovi měli tři děti: Háta (*11. 11. 1848 -) provdaná za Augustina Zoufalého, Josef (*6. 4. 1861 -) ve Vídni, Marie (*6. 8. 1859 -) provdaná za Jana Žaloudka na č. 29 (dnes 34).

Juliana se po Ignácově smrti vdala patrně ještě jednou za Františka Čápa (*1. 1. 1827 -). Spolu pak založili vlastní domácnost na části domu, který dostal č. 82 snad již v 70. letech 19. století.

Juliana se zavázala vydat dceři Hátě její podíl na domě, který obnášel 80 zl., krávu, 5 měřic žita, 8 zl. na svatební veselku, postel a truhlu na šaty. Háta se pak koncem 60. let vdala za Augustina Zoufalého zedníka z Jezeřan, který počátkem 70. let 19. století postavil dům č. 75 (předtím bydlel na č. 6) a kolem roku 1880 se odstěhoval a na č. 82. Viz dům č. 17.

V roce 1873 v červenci byla kupní smlouvou mezi Julianou Čápovou a Teklou Světlíkovou odstoupena od domu stavební parcela č. 100 s kusem zahrady ve tvaru trojúhelníku naproti gruntu a získala nové domovní číslo 74. Tekla se pak provdala za Antona Ulreicha. Viz dům č. 20

Dům se v průběhu hospodaření Juliany dostal do značných finančních obtíží, což dokládá velké množství peněz půjčovaných od kounických a pohořelických židů. Situace se nakonec natolik vyhrotila, že bylo přikročeno k nucenému prodeji čtvrtlánu za 2100 zl. Feitovi Franklovi z Brna v dubnu 1877. Frankl však neměl zájem dům držet a tak jej začal po částech rozprodávat.

Část domu byla prodána Karlu Kudrovi z Maršovic a přijala číslo 83.

Část domu také byla patrně někdy po roce 1877 prodána Janu Wolfovi stolaři z Jezeřan č. 44 (dnes 57) syn Tomáše Wolfa a Anny Marie Kašparovské (*27. 12. 1847 - 7. 12. 1886), který zde žil se ženou Terezií Haasovou (*1. 5. 1851 - ) z č. 21 (dnes 72). Sňatek se uskutečnil 9. 2. 1876. Po Janově smrti se Terezie provdala 7. 2. 1888 za vdovce Matěje Dunkla ze Šumic.

Dům pak přenechala bratrovi Matějovi Haasovi (*16. 9. 1858 -) z domu č. 21 (dnes 72). Matěj Haas se 25. listopadu 1885 oženil s Markétou Grunovou (*6. 4. 1863 -) z Jezeřan č. 53 (dnes 115) a bydleli spolu od roku 1885 na č. 34 (dnes 40) viz dům č. 40. Měli 12 dětí: Matylda (*6. 4. 1892 -) provdaná Wolfová Jezeřany 59, Josef (*13. 3. 1894 - 6. 4. 1894), Anežka (*15. 4. 1895 - ) provdaná Gayerová Jezeřany 74, mrtvě narozené děvče (1. 6. 1897), Terezie (*3. 6. 1898 - 14. 6. 1898), Marie (*20. 7. 1899 - ) provdaná Dvořáková Jezeřany č. 70, Kateřina (*1902-), Josef (*22. 3. 1905 -).

Po rodičích zdědil dům syn Josef Haas, který se oženil se Štěpánkou roz. Čápovou z Maršovic.č. 227. Měli 3 děti: Marie provdaná Bílková na č. 94, Oldřich zůstal doma a Jan, který se oženil do Malešovic.

Oldřich Haas se oženil s Terezií roz. Pelouškovou z Loděnic. Měli dva syny: Oldřich a Vlastimil. Oldřich se oženil do Bratčic a na domě bydlí Vlastimil Haas s manželkou Ludmilou roz. Šmídovou z Bratčic. Mají dva syny Lukáše a Tomáše.

Aktualizováno 31.01.2010
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti