Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Eckl, 29.01.2010
Aktualizováno: 31.01.2010

Dům č. 15

Čtvrtlánový grunt, ležící pod svahem Perku, je při první a druhé lánové vizitaci zapsán mezi domkaři s půdou, tedy Heu3ler mit Acker. Jeho nejstarším známým majitelem byl Vítek Bíla, uváděný v roce 1656. Při druhé lánové vizitaci v roce 1672 je pak uveden Jan Želivský. Ten byl vystřídán Janem Rodetzkým, který je uváděn v roce 1749. Je zmíněn i v tereziánském katastru v roce 1765. Jan Rodetzký již drží čtvrtlán. V josefínském katastru je pak pod číslem 18 uveden Georg Kašparovský. Z pozemkové knihy víme, že Georg získal grunt od svého tchána Martina Hodečky v roce 1781 za 200 zl. Je možné, že vznikl i omyl různočtením jmen Rodetzký = vlastně Hodečky. K domu příslušelo celkem 8 jiter 1157 sáhů pozemků. Z domu se odvádí 23 ½ kr. stálých platů a místo slepice a činže z vinice se platí 7 kr.; roboty se odvádějí v penězích 8 zl. 20 kr. a urbariálního zrna se odvádí 6 měřic žita a 7 ½ měřice ovsa.

Po Georgovi zdědil dům jeho syn voják Josef Kašparovský, který působil u c.k. pěšího regimentu prince Leopolda (bei der Sicilien) v únoru 1817, dům byl oceněn na 200 zl. Josef v roce 1840 dle manželské smlouvy dal své ženě Marii Pelikánové na domě 400 zl. 3. 12. 1843 pak dům prodejem za 1120 zl. převedl na Annu Marii Korberovou, která dům převedla na syna Laurenze Korbera z Loděnic. Josef a Marie Kašparovští si pak v říjnu 1845 vymohli na domě právo doživotního výměnku oceněného na 194 zl. 15 kr. 27. ledna 1857 pak dům od Korbera koupil Matouš Pelikán s manželkou Marií (zdá se, že Josef Kašparovský s Marií neměl žádné vlastní děti a za své přijal Pelikánovy děti z prvního manželství a Matouš byl jedním z nich). Po Matoušově smrti získala vlastnické právo v červenci 1875 vdova Anna Marie Pelikánová. Již v roce 1868 je na domě uváděn Václav Hodek (*5. 9. 1839-) s manželkou Teresií roz. Pelikánovou, dcerou Matouše Pelikána (*30. 5. 1839-), který zde žil v nájmu u tchýně a tchána. Měl 2 děti: František (*3. 10. 1867 -), Marie (*8. 5. 1870 -) provdána za Karla Hodka na č. 61.

Na domě zůstal František Hodek, který se 24. 1. 1894 oženil s Anežkou Tullovou z Bračic (*4. 11. 1871-). Hodkovi měli 10 dětí: Vladimír (*8. 7. 1895 -), Františka (*6. 3. 1897 -) provdaná Melicharová do Maršovic č. 208, František (*17. 8. 1899-) na domě, Otilie (*10. 11. 1902 -) provdaná ve Vedrovicích, Terezie (*1903-) ve Vedrovicích, Anežka (*20. 6. 1905-) provdaná Kremláčková v Maršovicích č. 173, Marie (*1907-), Emilie (*1908-) provdaná Gayerová na č. 137, Anna (*1911) v Brně, Alžběta (*13. 6. 1913-).

Na domě pak zůstal František Hodek, který se oženil s Kristýnou Formanovou (*15. 4. 1905-) z Maršovic č. 10. Hodkovi měli tři děti: Karel na č. 76, Vladimír na č. 77, Marie.

Na domě zůstala dcera Marie, která se provdala za Zdeňka Bádra z Loděnic. Bádrovi mají dvě dcery: Jana a Alena, provdaná za Martina Sklenského z Rybníků, která se po matčině smrti vrátila na rodný domek. Mají dvě děti Martin a Gabriela.

 

 

Aktualizováno 31.01.2010
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti