Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Eckl, 29.01.2010
Aktualizováno: 31.01.2010

Dům č. 12

Celolánový grunt stával v místech dnešního vjezdu k domu č. 12. Dnešní dům č. 12 stojí v místech bývalých stájí. Obytné stavení se dělilo na dva domy: jeden stál v ose dnešního vjezdu a druhý v místech hospodářského stavení dnešního domu č. 12. Nejstarší zprávu o domě máme z roku 1656, kdy podle zápisu v lánovém rejstříku patřil jedenapůllánový grunt Martinovi Formanovi, který je zmiňován i v roce 1672. V roce 1749 je jako majitel uváděn opět Martin Forman snad syn předešlého. V roce 1765 vlastní usedlost opět nositel stejného jména uváděný mezi celoláníky. V josefínském katastru je jako vlastník uváděn Jiří Forman tentokrát již jako třičtvrtěláník. 12. prosince 1787 zdědil dům od svého otce Martina Formana jeho syn Martin Forman v ceně 600 zl. K domu příslušelo celkem 31 jiter 1177 sáhů pozemků. Z domu se odvádí 1 zl. 49 ¾ kr stálých platů; robot pak 1 fůra ryb do Brna, 5 dní žňových prací a 2 sudy vína do Brna (vyjádřeno peněžně činí 32 zl. 30 kr.); nadto se odvádí ještě v zrně 24 měřic žita a 30 měřic ovsa.

V březnu 1812 pak dům s Terezií Formanovou vyženil Bartoloměj Wolf v ceně 1100 zl. Wolf však na domě hospodařil jen 2 roky, neboť již 1. dubna 1814 získal grunt na základě exekuce od Martina Formana za 3920 zl. Franz Žaloudek. V roce 1820 byl od gruntu oddělen čtvrtlán, kterému bylo přiděleno číslo 58 a jeho prvním majitelem se stal Josef Kozelský z Pravlova. Grunt se za hospodaření Franze Žaloudka neustále zadlužoval. Po Franzově smrti ujal pak půllánový grunt v roce 1850 jeho syn Leopold Žaloudek (*1831-24. 6. 1885). Za jeho hospodaření se grunt stále více ocital ve dluzích, až jej byl Leopold nucen v roce 1878 odprodat za 6000 zl. firmě Leopold a Ignác Kaufmann Moravský Krumlov.

Leopold Žaloudek měl s manželkou Terezií Pelikánovou (*1830-) 4 děti: Jan (*1853-) oženil se s Marií Čápovou a přestěhoval se na dům č. 29 (34), Marie (*6. 8. 1855-) na č. 29 (dnes 34), Agáta (*1859-), Terezie (*1861-).

Na domě žila i Leopoldova svobodná sestra Tekla (*1832-). Marie měla za svobodna syna Františka (*18. 2. 1875-). Po nuceném odprodeji domu pak všichni Žaloudkovi na domě ještě několik let setrvali a v roce 1883 se odstěhovali na č. 29, dnešní dům č. 34.

Firma Kaufmannových prodala pak dům asi v roce 1883 Jakubovi Marklovi (*28. 11. 1852 - ) a jeho ženě Kateřině Wenclové z Olbramovic (*14. 10. 1853-2. 6. 1881) z domu č. 52. Spolu měli Marklovi syna Josefa (*19. 8. 1880-14. 3. 1881). Když Kateřina v roce 1881 zemřela na tuberkulózu, oženil se Jakub podruhé v roce 1882 s Apolonií roz. Kleinovou z Malých Zelovic (*14. 4. 1852-). Spolu měli Marklovi 6 dětí: Marie (*3. 1. 1884 -) provdaná za Eduarda Čápa na č. 6, Tekla (*19. 9. 1885-) provdána za Augustina Formana na č. 84, Teresie (*28. 9. 1887-) provdána za Matěje Haška na č. 69, Josef (*25. 6. 1890 - 9. 1. 1894), Jakub (*18. 9. 1892 - 17. 7. 1915) padl na ruské frontě u Lublina, jako památku na něj zřídili rodiče ústřední kříž na jezeřanském hřbitově, Apolonie (*21. 2. 1895-) provdána Novosádová v Maršovicích č. 163.

Ještě v roce 1921 na domě Marklovi bydleli, pak zde krátký čas žila Apolonie než se odstěhovala do Maršovic. Od roku 1929 zde žil syn Tekly Formanové Ladislav Forman (17. 11. 1905 -), který se oženil s Miladou roz. Haškovou z domu č. 69, spolu pak měli syna Česlava. Po Miladině smrti se Ladislav oženil znovu s Terezií roz. Světlíkovou (*20. 1. 1903-) z č. 8 a měli syna Oldřicha (v Dolních Kounicích).

Na domě zůstal syn Česlav Forman, který se oženil s Marií roz. Čechovou z Maršovic č. 157. Spolu měli 2 děti: Vítězslav (oženil se do Nových Bránic, nyní zpět na domě) a Božena provdaná Králová na domě č. 286.

Aktualizováno 31.01.2010
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti