Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Slavík, 12.10.2021
Aktualizováno: 17.10.2021

MÍSTNÍ REFERENDUM - Výsledky

Ve dnech  8. a 9. října 2021 se uskutečnilo hlasování v místním referendu o otázce: Souhlasíte se stavbou hasičské zbrojnice ve školním areálu, pozemku p.č. 1475 v k.ú. Maršovice?
Z celkového počtu 622  oprávněných osob hlasovalo celkem 341 (vydaných obálek bylo 343), což je cca 55 % oprávněných osob.
Počet platných hlasů pro odpověď ANO bylo 159 (46 %), pro odpověď NE 162 (47%), počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku a zdržely se tak hlasování bylo 12.
.   
Rozhodnutí v místním referendu je platné, protože se ho zúčastnilo alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob, ale není  závazné, protože ani pro odpověď ANO či NE nehlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, ačkoli pro tyto odpovědi hlasovalo alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.
.
Podrobný Zápis o průběhu a výsledku hlasování v hlasovacím okrsku byl dne 9. 10. 2021 zveřejněn na úřední desce.
Aktualizováno 17.10.2021
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2021 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti