Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Slavík, 19.07.2017

HEJTMAN JMK - Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Vlastní rozhodnutí nalezenete zde nebo na úřední desce. Jsou zde stanoveny podmínky požární bezpečnosti, kdy je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno zejména rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty a používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.
Místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se rozumí lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m, suché travbí porosty a plochy zemědělských kultur.
 
Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru naleznete zde
 
Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti.   
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti