Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Slavík, 13.04.2021
Aktualizováno: 17.05.2021

COVID-19 - Opatření v obci od 12. 4. 2021

Nouzový stav skončil dne 11. 4. 2021. Od 12. 4. 2021 proto přestala být účinná vládou vyhlášená krizová opatření pro dobu nouzového stavu a skončila krizová opatření omezující volný pohyb osob a provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů. S ohledem na epidemickou situaci jsou však i nadále stanovena určitá omezení prostřednictvím mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Ta jsou vydávána podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. (pandemický zákon). 
.
Co se týká naší obce:
Fungování obecního úřadu
Od 12. 4. 2021 funguje obecní úřad za standardních podmínek, bez omezení provozu s tím, že obecní úřad je pro veřejnost otevřen v úřední dny pondělí a středa od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod.  Ostatní dny nejsou úřední, pracovníci obce vykonávají a realizují svoji obvyklou pracovní agendu a činnosti. Proto upřednostňujeme vyřizování záležitostí občanů, mimo úřední dny, zejména po domluvě. Nadále platí omezení osobního kontaktu na nezbytně nutnou dobu, s upřednostněním kontaktu písemného, elektronického a telefonického, spolu s MO upravující nošení ochranných prostředků dýchacích cest (viz. níže).
.
Z vydaných mimořádných opatření (MO) se na naši obec vztahují:
.
MO upravující nošení ochranných prostředků dýchacích cest,
kdy všem osobám (až na stanovené výjimky) s účinností ode dne 12. 4. 2021 do odvolání, se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor FFP2/KN95 nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo míst ubytování,
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
c) na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
.
Provoz základní a mateřské školy
.
Provoz ZŠ v naší obci byl plně zahájen dne 12. 4. 2021 a probíhá výuka všech žáků. MŠ byla otevřena pouze pro předškolní děti, tj.dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.
k tomu platí MO omezení provozu základní a mateřské školy a MO testování žáků ve školách, kdy osobní přítomnost žáků ve škole a školce se umožní, pokud dítě 
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření. 
.
.
Děkujeme, že dodržujete vyhlášená protikoronavirová opatření a jste tak ohleduplní nejen k sobě, ale i ostatním spoluobčanům.
Aktualizováno 17.05.2021
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2021 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti