Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Slavík, 28.02.2021
Aktualizováno: 02.03.2021

COVID 19 - Opatření v obci od 1. 3. 2021

Na základě vyhlášeného nouzového stavu a krizových opatření vlády ČR, týkající se ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, 
.
upozorňujeme občany, že s účinností ode dne 1. 3. 2021 do dne 21. 3. 2021 
.
dochází v naší obci k následujícím opatření:
.
- k omezení provozu, tj. uzavření základní a mateřské školy až do odvolání,
- k omezenému provozu obecního úřadu s tím, že obecní úřad bude pro veřejnost otevřen pouze v úřední dny pondělí a středa od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod., s omezením osobního kontaktu na nezbytně nutnou dobu, s upřednostněním kontaktu písemného, elektronického a telefonického (v neodkladných záležitostech nás kontaktujte nejlépe e-mailem či telefonicky),
- v rámci omezení pobytu a pohybu osob, zejména týkající se naší obce, upozorňujeme na omezení kontaktů s jinými osobami než se členy domácnosti na nezbytně nutnou míru a pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti, dodržení bezpečné vzdálenosti alespoň 2 metry,
.
při dodržování výše uvedených opatření, zůstávají prostory dětských hřišť, zatím bez uzavření,
.
- povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest chirurgickou rouškou nebo respirátorem FFP2/KN95, ve všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce a používání respirátorem FFP2/KN95 ve vyjmenovaných vnitřních prostorách staveb, jako jsou obchody, ordinace, úřady, prostředky veřejné dopravy a pod.), 
.
z tohoto důvodu obec ve spolupráci s Městem Moravský Krumlov zakoupila omezené množství respirátorů s tím, že každému občanu ve věku 65 let a více bude bezplatně předáno 5 ks těchto respirátorů. Respirátory budou doručeny v pondělí 1. 3. 2021 občanům domů.
Ostatní občané, kteří nemají možnost si respirátory či ochranné roušky opatřit, se na nás mohou obrátit (nejlépe telefonicky) a my se jim pokusíme pomoci.  

Děkujeme, že dodržujete vyhlášená protikoronavirová opatření a jste tak ohleduplní nejen k sobě, ale i ostatním spoluobčanům.
.
Platná usnesení vlády (krizová opatření), týkající se současného nouzového stavu naleznete zde.   
Aktualizováno 02.03.2021
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2021 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti