Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Broněk Lesonický, 08.06.2010
Aktualizováno: 06.07.2010

Oslava 85. let založení SDH Jezeřany-Maršovice 29.5.2010

Opět po roce k nám zavítal seriál Znojemské ligy, který se uskutečnil dne 29.5.2010 v rámci soutěže v požárním útoku O pohár obce  Jezeřany - Maršovice, a to již třetím rokem na dráze ve sportovním areálu TJ Jezeřany - Maršovice. Letošní soutěž byla o to zajímavější, protože byla uspořádána jako součást menších oslav 85. let založení SDH v Jezeřanech - Maršovicích (1925 - 2010).  Již od brzkého rána se naše zraky upínaly k obloze s nadějí, že po dlouhém deštivém období se konečně aspoň na jeden den na nás usměje sluníčko, což se nakonec stalo a soutěž se mohla konat za krásného slunečného počasí, které vydrželo po celý den. Soutěže se zúčastnilo celkem 14 družstev mužů a 7 družstev žen. Na letošním ročníku jsme do závodu zapojili dvě družstva mužů a jedno družstvo žen.

Největším lákadlem v mužské kategorie byla tak jak v předchozích letech hlavní cena závodů, kdy se jednalo o živé sele. Podmínkou pro získání hlavní ceny bylo dosažení nejlepšího součtu časů v obou soutěžních kolech.Po krátké poradě rady velitelů, byl v 10:00 hodin proveden nástup, kde byly oznámeny nutné informace k průběhu závodu a dále byli představeni rozhodčí soutěže. Po nástupu jako první absolvovalo svůj pokus naše družstvo mužů „A", které dosáhlo výsledného času 20,61s, se sestřikem na levém terči 18,89s. Výsledek byl pro nás trochu zklamáním, kdy jsme očekávali čas pod hranicí 20s. O co jsme byli po pokusu „A" družstva zklamáni, o to víc nás potěšil výkon našeho družstva mužů „B", složené převážně z našich mladších členů, doplněné o zkušené matadory, kdy tito po bezchybně provedeném pokusu dosáhli na svůj životní výsledek 20,43s, se sestřikem na pravém terči 20,36s. Tímto nejen pokořili o 0,18s výsledný čas družstva „A", ale rovněž se mohli radovat z průběžného 1. místa. Lepšího času než naše družstvo „B" v prvním kole dosáhlo pouze družstvo z Výčap a Chvalovic, které dosáhlo času 19,43s resp. 19,83s. Po 1. kole bylo průběžné pořadí na předních místech následující: 1. místo Výčapy, 2. místo Chvalovice, 3. místo Jezeřany - Maršovice „B" a 4. místo Jezeřany - Maršovice „A". Za zminku ještě stojí výsledný čas družstva Vémyslice, které se jako poslední v 1. kole  dostalo pod hranici 21 sekund s výsledným časem 20,73s, za který jim patřila průběžná pátá pozice. Jako jediný svůj pokus v 1. kole nedokončili muži z Božic.

Po skončením prvního kola následovaly ihned druhé pokusy. Naše družstvo mužů „A" si vylepšilo svůj čas na 19,76s, se sestřiek na pravém terči 18,80s, čímž se dostali průběžně na 2. místo. Od této doby jsme jenom mohli vyčkávat na dosažené časy ostatních družstev, především co předvede družstvo z Chvalovic, které jsme druhým pokusem překonali o pouhých 0,07s. Rovněž jsme ale byli zvědaví, co v druhém pokusu předvede naše družstvo „B", které se tak senzačně předvedlo v kole prvním. Při druhém pokusu družstva „B" bylo již od začátku vidět odhodlání vylepšit svůj dosažený čas z prvního kola. Bohužel pokus, provedený na hraně rizika, se jim po drobných zaváháních podařilo dokončit v horším čase 21,60s. Následně jsme postupně sledovali pokusy ostatních družstev, které se ani zdaleka nepřiblížili předvedenému výkonu našeho družstva „B", natož prozatím druhému místu družstva „A", mimo doposud vedoucích Výčap, kteří si svým druhým pokusem svůj čas vylepšili na 19,14s. Toto trvalo do pokusu Chvalovic, které jako poslední uzavírali mužskou kategorii. Po nepříliš povedeném pokusu, při kterém dosáhli Chvalovice času 23,68s, naše radost z celkového 2. a 4. místa mohla propuknout naplno.

Po nezbytné upravě závodní dráhy, která byla pro ženy zkrácena o 20 m proti mužské katerorii, se jako první na start postavilo družstvo našich žen doplněné na strojnici zapůjčenou z družstva Vedrovic. Za hlasitého povzbuzování nejen domácích fanoušků nakonec naše ženy dokončily svůj pokus v čase 24,33s. Po nich svůj pokus postupně absolvovaly ostatní družstva žen. Své kvality především prokázaly ženy z Vítonic, které v 1. kole dosáhly času 19,00s, kdy jak se později ukázalo, to byl i čas vítězný. Jako druhé po 1. kole figurovali na 2. místě ženy s Hostěradic s časem 19,42s a třetí byly prozatím ženy z Miroslavi s dosaženým časem 20,26. Naše ženy po 1. kole průběžně okupovaly 6. místo za družstvem z Mělčan a před ženami z Vedrovic, které svůj první pokus nedokončily.

Ve druhém pokusu se naše ženy nezlepšily a po dosaženém čase 25,02s se jim započítal lepší čas z kola prvního, který jim vynesl celkové 6. místo. Nepolepšili si ani Vítonice, které ve druhém pokusu dosáhli nepatrně horšího času 19,05s a ani ženy z Hostěradic, které ke svému druhému pokusu nenastoupily z důvodu zranění jedné ze závodnic. Tohoto využilo družstvo žen z Miroslavi, které svým druhým pokusem s dosaženým časem 19,34s se dostalo na konečné druhé místo, čímž odsunuli právě nestartující Hostěradice na celkovou třetí pozici.

Nakonec celé soutěže O pohár obce Jezeřany - Maršovice předvedlo složené družstvo našich mužů ukázku historické techniky, kdy předvedlo útok s motorovou stříkačkou PS16, kterou k provedení ukázky zapůjčil člen našeho sboru p. Zdeněk Burjan. Nakonec své umění předvedli i dvě družstva našich nejmladších nadějí, kteří za předvedený výkon sklidili velké ovace od všech přihlížejících.

Po ukončení ukázek proběhlo vyhlášení, při kterém mimo ocenění umístění jednotlivých družstev, byli vyhlášeni i nejlepší dosažené první sestřiky při pokusech, kdy ocenění v podobě láhve sektu si odnesl v kategorii muži závodník z Výčap na pravém proudu, který při druhém pokusu dosáhl sestřiku v čase  18,17s a v kategorii ženy závodnice z Vítonic na levém proudu, která dosáhla v prvním pokuse času 18,88s. Následně ještě došlo k vyhlášení vítěze hlavní ceny, v podobě poukázky na živé sele, kterou po zásluze obdrželo družstvo mužů z Výčap, které v obou kolech dosáhlo jednoznačně nejlepších výsledků.

Po ukončení závodů jsme se přasunuli do sálu místního kulturního domu, kde od 20 hodin proběhla v rámci oslav 85. výročí založení SDH Jezeřany - Maršovice společenská zábava se skupinou Roman & Jarda Band. V průběhu zábavy došlo i na ocenění zasloužilých i mladších členů našeho sboru. Součástí oslavy byla i výstava trofejí, získaných našimi soutěžními družstvy mužů, žen a dětí za poslední desetiletí tedy v období roků 2000 - 2009, která čítala celkem 141 pohárů a ocenění.

Závěrem mi ještě dovolte za SDH Jezeřany - Maršovice poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli k uspořádání závodů, tak i všem těm, kteří se podíleli na průběhu a pořádání závodů a následných oslav.

 

Naše sestavy:

 Pozice  Muži „A"         
 Muži „B"   Ženy
 koš:  Bronislav Lesonický  Libor Minařík  Gabriela Pavlíčková
 narážečka:  Lukáš Badin  Lukáš Badin  Blanka Ilešová
 strojník:  Jiří Burjan
 Lukáš Ileš
 členka SDH Vedrovice
 béčka:  Jan Čáp  Ondřej Valný
 Blanka Geyerová
 rozdělovač:  Pavel Musil
 Radek Podhrázský
 Alena Vodičková
 pravý proud:  Bohuslav Ulreich  Michal Hájek
 Jana Eklová
 levý proud:
 Bohuslav Slavík  Vít Badin 
 Dana Fleischerová

                                                

 

Celkové pořadí:

Muži:          

Pořadí Družstvo SDH 1. pokus 2. pokus
 1.  Výčapy  19,43  19,16
 2.  Jezeřany – Maršovice "A"  20,61  19,76
 3.  Chvalovice  19,83  23,68
 4.  Jezeřany – Maršovice "B"  20,43  21,60
 5.  Vémyslice  20,73  22,62
 6.  Hostěradice  21,13  24,89
 7.  Pravice  23,40  22,51
 8.  Vítonice  26,03  22,59
 9.  Miroslav  22,74  26,51
 10.  Hodonice  24,97  30,90
 11.  Mělčany  27,96  25,19
 12.  Loděnice  25,49  N
 13.  Vedrovice  28,61  58,41
 14.  Božice  N  29,07

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ženy:

Pořadí
Družstvo SDH
1. pokus
2. pokus
 1.  Vítonice  19,00  19,05
 2.  Miroslav  20,26  19,34
 3.  Hostěradice  19,42  ---
 4.  Božice  22,19  35,06
 5.  Mělčany  23,81  23,08
 6.  Jezeřany - Maršovice
 24,33  25,02
 7.  Vedrovice  N  25,92

 

 

 

 

 

 

 

 

O sele:

Pořadí
Družstvo SDH 
1. pokus
2. pokus
Výsledný čas
 1.  Výčapy  19,43  19,16 38,59
 2.  Jezeřany - Maršovice "A"
 20,61  19,76 40,37
 3.  Jezeřany - Maršovice "B"
 20,43  21,60 42,03

 

 

 

 

Aktualizováno 06.07.2010
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti