Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Eckl, 07.04.2008
Aktualizováno: 19.05.2008

Založení Smíšeného pěveckého sboru CANTAMUS CORDE 12.4.2007

aneb Jak jsme začali psát novou etapu našeho sboru.

Nová etapa dějin smíšeného pěveckého sboru v Jezeřanech-Maršovicích se začala psát v roce 2007. Bylo třeba sbor patřičně "institucionalizovat" a pořídít základní vybavení. S podporou výboru pro obnovu a rozvoj při ZO byla podána žádost o dotační příspěvek Skupině ČEZ a Obci Jezeřany-Maršovice. Ze získaných finančních prostředků bylo financováno nástrojové příslušenství a vybavení sboru, dále vytvoření jednotného koncertního oblečení a uspořádání prvního setkání pěveckých sborů z okolí. Mezitím byly vypracovány stanovy občanského sdružení, jímž se sbor stal 12. dubna 2007 zápisem do rejstříku občanských sdružení u Ministerstva vnitra ČR pod názvem Smíšený pěvecký sbor CANTAMUS CORDE Jezeřany-Maršovice, o.s.

Koncertní činnost zahájil sbor spoluúčastí na pravidelném Setkání mládeže s brněnským biskupem před Květnou nedělí 31. března 2007. 2. května byl přizván k účasti na Vernisáži výstavy Krajina schovaných řek v Moravském Krumlově, pořádané Mikroregionem Moravskokrumlovsko, kde přednesl pásmo lidových písní. 13. května zpestřil sbor odpoledne věnované oslavě svátku matek. 6. října jsme přednesli při příležitosti Dne otevřených dveří v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě koncert duchovní hudby. V neposlední řadě bylo uspořádáno 24. listopadu setkání pěveckých sborů, kterého se zúčastnili Smíšené pěvecké sbory z Vranovic a Hustopečí a města Modřice, a jehož vyvrcholením byl společný koncert duchovní hudby.

Na pozvání ředitele Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě pana Mgr. Jiřího Prokopa zazpívala část sboru 11. prosince 2007 několik adventních písní při vzpomínkové akci na všechny, kteří v tomto ústavu zemřeli. O necelých 14 dní později přišel „vánoční maraton". Adventní písně A. M. z Otradovic zazněly o poslední adventní neděli a na půlnoční mši v Loděnicích pak opět po roce přivítal vánoční svátky radostný zpěv „Narodil se Kristus Pán". Sbor doprovázel obě vánoční mše na Boží hod a na svátek sv. Štěpána zazpíval v kostele v Malešovicích při příležitosti oslav patrocinia místního kostela. Odpoledne 26. prosince v 16 hodin pak přednesl půldruhé hodiny trvající vánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bohuticích, kam zavítal na přání místní farní rady. V chladném kostele zazněla Vánoční mše Ignáce Händla, písně z barokních kancionálů A. Michny z Otradovic, K. Holana Rovenského i tradiční české a moravské koledy. Po koncertě byli zájemci pozváni na prohlídku soch křížové cesty faráře A. Práška, vystavené na bohutickém zámku.

Další vánoční koncert se uskutečnil již v novém roce 2008 v kostele sv. Václava a Anežky České v Hustopečích. Sbor přijal pozvání Smíšeného pěveckého sboru Vranovice a Hustopeče u Brna a přednesl dvanáct vánočních skladeb různých autorů a stylových období. K obzvláštnění koncertu přispěly i tři skladby interpretované Žesťovým kvartetem - ZUŠ Hustopeče. O druhou část koncertu se postarali domácí, zazpívali skladby B. Smišovského, J. J. Ryby a T. N.  Koutníka. Na závěr zazněla pod taktovkou sbormistryně Pavly Toncrové společná skladba známé vánoční písně Adeste fideles. Po krásném koncertu pak bylo pro všechny účastníky přichystáno pohoštění a naskytla se příležitost i ke společnému neformálnímu pobavení a zpěvu.

Závěrečný koncert vánoční doby se pak uskutečnil 6. ledna, na den sv. Tří králů v našem kostele v Jezeřanech-Maršovicích. I přes nevlídné počasí přišlo mnoho místních, ale i přespolních, kteří se nedali odradit náledím a mrznoucím deštěm. Na programu byla podobně jako v Bohuticích vánoční mše a vánoční skladby převážně českých autorů. Program koncertu zpestřil krátkými povídkami z knihy Bruna Ferrera Vánoční příběhy pro potěchu duše Ing. Jan Slavík.

Zpěváci vlastně neměli ani čas si pořádně vydechnout a sbor začal s nácvikem skladeb na Velikonoce 2008. V sobotu 9. února sbor doprovodil ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taize, která se konala v rámci setkání Ain-Karim v Lechovicích. 15. března bude sbor vystupovat na podobné modlitbě u příležitosti Setkání mládeže brněnské diecéze s biskupem V. Cikrlem v brněnském kostele sv. Maří Magdalény.

Z pravidelných akcí připomeňme ještě Slavnosti světla, ekumenická setkání se zpěvy z Taize, konaná každou třetí sobotu v měsíci v našem kostele.       

Aktualizováno 19.05.2008
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti