Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Eckl, 22.01.2012
Aktualizováno: 22.01.2012

Vánoční období sboru CANTAMUS CORDE 2011/2012

Závěr roku máme jistě všichni spojený s časem Vánoc. Nejinak tomu je i u zpěváků našeho pěveckého sboru. Po hektickém čase příprav minuloročního 3. bienále setkání pěveckých sborů jsme začali chystat hudební program adventu a Vánoc. Práce bylo poměrně dost.

Hned o 1. neděli adventní 27. listopadu 2011 sbor zazpíval na mši spojené s žehnáním pamětní tabule v kostele sv. Markéty v Loděnicích za účasti bývalých německých obyvatel Loděnic. 

O druhé neděli adventní jsme přijali pozvání MěKS Moravský Krumlov na adventní vystoupení. Adventní setkání provázené texty starozákonního proroka Izaiáše, bylo postaveno na staročeských Rorátech. Dlouhý potlesk po jeho skončení svědčil o tom, že i dnešního člověka může oslovit hudba dávno zašlých staletí.

Třetí neděle adventní 11. prosince nám připravila krásný zážitek v podobě dvou koncertů. Ten první přednesl sbor v kapli sv. Jana Nepomuckého v Rešicích. Překvapivě hojná účast i závěrečná slova P. Josefa Požára nás velmi potešily. Po krásném zážitku nás čekalo ještě překvapení v podobě pohoštění v rešickém KD. Děkujeme Osvětové besedě v Rešicích za vroucí přijetí a nevšední zážitek.

po_vystoupen_v_reicch.jpg

adventn_vystoupen_v_kapli_sv._jana_nepomuckho_v_reicch.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Pak nás čekal krátký přejezd do Rouchovan, kde jsme v krásném kostele Nanebevzetí Panny Marie zazpívali druhý adventní koncert 3. adventní neděle. Opět nás čekalo milé přijetí od P. Františka Nechvátala a plný kostel vnímavých posluchačů. Domů jsme se vraceli unavení, ale plní adventní radosti. Za zprostředkování obou vystoupení patří náš dík paní Mgr. Lence Karlíkové - člence našeho sboru.

vystoupen_v_rouchovanech.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Konečně přišly Vánoce. Zpívalo se na vánočních mších u nás, v Loděnicích a v Malešovicích na tradiční poutní mši ke sv. Štěpánovi. Vánoční koncerty byly letos dva na samém sklonku vánoční doby. 7. ledna 2012 jsem putovali do Bohutic, kde jsme zazpívali vánoční písně ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po skončení koncertu nás čekalo milé překvapení v podobě návštevy nové expozice Bohutické křížové cesty a sklepa sv. Floriána. Za vše patří naše díky paní Blaženě Nedomové a starostovi Pavlu Štefkovi.

tkrlov_koncert_v_jezeanech.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Všem našim příznivcům a spoluobčanům děkujeme za přízeň, kterou nás v minulém roce 2011 zahrnovali a těšíme se na společném setkávání v roce 2012.

Aktualizováno 22.01.2012
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti