Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Eckl, 07.04.2008
Aktualizováno: 19.05.2008

Hudební dějiny loděnické farnosti

Klášterní počátky 

Hudební historie v naší farnosti sahá až k samým jejím počátkům - tedy do 13. století. Lze předpokládat, že založení kostela a fary premonstráty v Louce u Znojma znamenalo i počátek zpivajiciklerikove.jpg kultivovaného hudebního zázemí.Těžko si dokážeme představit klášterní komunitu bez gregoriánského chorálu. Můžeme tedy s větší či menší jistotou malou gregoriánskou schólu při loděnickém kostele předpokládat (když ne stále, tak alespoň v době, kdy loučtí opati na faře přebývali při svých cestách do Brna). Absence písemných zpráv nám však ani v dalších staletích neumožňuje předložit zevrubnější informace o hudebním životě ve farnosti. Samozřejmě můžeme s velkou mírou pravděpodobnosti tvrdit, že na středověkém i raně novověkém venkově hudebníci působili. Lze si jen těžko lidský život bez muziky představit. 

19. století 

První písemné zmínky o hudebním dění v loděnické farnosti pochází až z konce 18. století. Kostel disponoval varhanami neznámé dispozice a nástrojově bohatým orchestrem, který dovoloval provádění i poměrně náročných soudobých kompozicí. Pro 19. století známe i jména varhaníků, kterými byli výhradně řídící učitelé loděnické školy.
Byli jimi:
Ulrich Laschmann (1834 - 1840)
Johann Laschmann (1841 - 1883)
Eduard Bednařik (1884 - 1903)
Franz Filla (1904 - 1922)
Jako varhaníci pak v 1. polovině 20. století působili ještě loděničtí statkáři Josef Glotz a Wilhelm Luksch (1923 - 1945).

V roce 1896 byly v kostele postaveny nové varhany a při velkých svátcích se scházel i orchestr, ve kterém byli kromě zpěváků a zpěvaček zastoupeni i instrumentalisté: 4 housle, 1 viola, 1 kontrabas, 1 flétna, 1 křídlovka a o slavnostech přicházeli z Jezeřan i hráči na trombon a trubku. 

Hudební život při filiálním kostele 

Se stavbou kostela v Jezeřanech-Maršovicích v roce 1937 byly vytvořeny předpoklady pro samostatnou hudební činnost. V prvních létech až do konce 2. světové války bylo hudební dění ve farnosti provázáno. Pro Jezeřany-Maršovice však existence vlastního kostela znamenala odpoutání se od německého živlu a počátek vlastní cesty. Po odsunu německého obyvatelstva z Loděnic převzali hudební produkci především muzikanti z naší obce. V 50. letech se varhaníkem ve filiálním kostele sv. Cyrila a Metoděje v Jezeřanech-Maršovicích stává pan Jan Ekl. Svým působením pokryl dlouhé období až do poloviny 80. let minulého století. Byl pokračovatelem a udržovatelem staré hudební tradice, která se neomezovala jen na duchovní prostředí. Jeho nástupkyní na loděnickém i místním kůru se stala paní Věra Novotná (roz. Troppová). 

Aktualizováno 19.05.2008
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti