Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Slavík, 05.05.2020
Aktualizováno: 14.05.2020

Úhrada místních poplatků v roce 2020

Místí poplatek za odpady:

od 01.01.2020 je platná OZV č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů, která s platností od 10.05.2020 byla novelizována OZV č. 1/2020.
 
Novelizace se týká čl. 6 Osvobození a úlevy, kdy je zpřesněno koho se osvobození a úlevy týkají a které údaje rozhodné pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit, popř. není povinen ohlásit. Potřebné formuláře 

Ohlášení dle § 6 odst. 1 OZV č. 2/2019 
 
Ohlášení dle § 6 odst. 2 OZV  č. 2/2019
 
 
naleznete společně s textem všech OZV v sekci Dokumenty - Vyhlášky obce a jiné závazné dokumenty - Obecně závazné vyhlášky obce - Místní poplatkyzde.

Výši poplatku naleznete na svých odpadových účtech na www.mojeodpadky.cz  nebo vám ho sdělíme osobně, telefonicky nebo e-mailem na obecním úřadě. Poplatek můžete uhradit hotově na pokladně OÚ nejlépe však bankovním převodem na č.ú. 1582194339/0800 s uvedením variabilního symbolu číslo popisné vaší nemovitosti
 

Splatnost poplatku je do 31.05.2020 ve stejném termínu je poplatník povinen nahlásit údaje rozhodné pro osvobození nebo úlevu, nebo do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
 

Ve stejném termínu je splatný i místní poplatek ze psů dle OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Aktualizováno 14.05.2020
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti