Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Eckl, 30.01.2009
Aktualizováno: 31.01.2010

Dům č. 9

Původně půllánový grunt náležel v roce 1656 Jurovi Křehkému a v roce 1672 pravděpodobně jeho synovi Kašparovi Křehkému. Rektifikační akta z roku 1749 uvádějí pak na domě Jiříka Ruibara, kterého zmiňuje i tereziánský katastr v roce 1765. V roce 1785 pak grunt vlastní Lorenz Smrček, který jej v říjnu 1797 odkázal svému synovci Georgovi Čápovi. Grunt je v té době celolánový. K domu příslušelo celkem 30 jiter 1324 sáhů pozemků. Z domu se odvádí 1 zl. 49 ¾ kr stálých platů; robot pak 1 fůra ryb do Brna, 5 dní žňových prací a 2 sudy vína do Brna (vyjádřeno peněžně činí 32 zl. 30 kr.); nadto se odvádí ještě v zrně 24 měřic žita a 30 měřic ovsa.

V únoru 1832 prodal Čáp grunt za 600 zl. Georgovi Formanovi, který jej v listopadu 1856 odkázal synovi Johanovi Formanovi. Sám pak si vymohl pro sebe a manželku Markétu, roz. Schovancovou (†17. 7. 1871) doživotní právo výměnku a pro své další dva syny Františka a Václava právo na byt a pro Václava ještě 1000 zl.

Johan se oženil s Teklou Hodkovou a spolu měli 10 dětí: Jan (*16. 10. 1857) na č. 13, Josef (*15. 3. 1859) oženil se s Juliánou Pelikánovou z č. 42 (nyní 55) na č. 55 (nyní 88), Mariana (*23. 3. 1861-) provdána v Maršovicích, Tekla (*6. 3. 1863) provdána v Maršovicích, Jakub (*18. 7. 1865) v Pouzdřanech, František (*10. 2. 1867- 24. 2. 1900), Terezie (*3. 5. 1870), Anna (*12. 7. 1872 - 17. 7. 1872), Kateřina (*22. 4. 1874) a Augustin (*25. 8. 1878) na domě č. 101 (dnes 84).

Na domě zůstal syn František Forman, který se 8. 2. 1898 oženil s jistou Marií, ale již 24. 2. 1900 zemřel. Vdova Marie se znovu provdala za Jakuba Čápa (*10. 11. 1874) z č. 44 (nyní 57). Spolu pak měli 5 dětí: Karel (*29. 10. 1903), Hubert (*31. 10. 1904 - brzy zemřel), Václav (*4. 1. 1907) na č. 138, Marie a Františka (*12. 11. 1908-obě zemřely).

Když Marie zemřela, oženil se Jakub podruhé v červnu 1919 s Františkou Dobrovolnou z Nových Bránic (*27. 10. 1887) a spolu měli 2 děti Jana (*1. 5. 1920-1979) profesor brněnské konzervatoře a varhaník v kostele P.Marie na Křenové v Brně, žil ve Zbýšově a Marii provdanou Formanovou na č. 84.

Dům zdědil Karel Čáp, který se oženil s Marií Eklovou z č. 4 (nyní 66) a měli 2 děti: Karel a Božena. Čápovi také postavili nový dům č. 138. Když v roce 1941 Karel zemřel, provdala se Marie v roce 1947 za Karlova bratra Václava a z č. 138 se přestěhovali znovu na č. 9, kde dosud svobodný Václav žil. Po svatbě syna Karla odešli opět na č. 138.

Karel Čáp se oženil s Marií Čechovou z č. 78. Čápovi mají dva syny:  Pavel a Jiří (na č. 285). Syn Pavel s rodinou zde žije s rodiči.

Pavel Čáp a Marie Dvořáčková z Trboušan mají 4 děti: Magdaléna (provdaná do Kobylnic), Pavla, Jan a Ludmila.

Aktualizováno 31.01.2010
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2015 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti