Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Eckl, 30.01.2009
Aktualizováno: 31.01.2010

Dům č. 8

Při první lánové vizitaci v roce 1656 je dům uváděn mezi jedenapůllánovými grunty. Jeho majitelem byl tehdy Mikuláš Filip. V roce 1672 je pak zmiňován jako majitel Ondra Kotálek. Na počátku 18. století přešel grunt do rukou Wenzla Čápa, kterého uvádí na domě rektifikační akta v roce 1749. Tereziánský katastr řadí grunt mezi láníky a jako majitele zmiňuje opět Wenzla Čápa. Někdy po roce 1765 se dům dostal do držení Georga Bartáka, který jej v červenci 1777 daroval Wenzlovi Formanovi. K domu příslušelo celkem 30 jiter 450 sáhů pozemků. Z domu se odvádí 1 zl. 49 ¾ kr stálých platů; robot pak 1 fůra ryb do Brna, 5 dní žňových prací a 2 sudy vína do Brna (vyjádřeno peněžně činí 32 zl. 30 kr.); nadto se odvádí ještě v zrně 24 měřic žita a 30 měřic ovsa.
 
Když Wenzel zemřel, zdědila v listopadu 1815 dům vdova Terezie, která se 5. 2. 1816 provdala za Johana Čecha z č. 20. V říjnu 1866 převedl Johan vlastnické právo na Augustina Čecha, který se oženil s Rozálií Gayerovou. O dva měsíce později - v prosinci 1866 - převedl Augustin dům na manžele Franze a Agátu Maschovi. V lednu 1872 bylo převedení potvrzeno kupní smlouvou na třičtvrtělán v hodnotě 3000 zl. V roce 1881 byly od domu odděleny parcely a zbyl pouze čtvrtlán.

Část domu někdy od poloviny 60. let 19. stol. užíval Jan Sláma (*15. 11. 1838) z Horních Dubňan (tam je příslušný domovským právem, jeho otec Michal Sláma je uváděn jako půlláník v Jezeřanech). Sláma se do Jezeřan přiženil, vzal si za manželku Alžbětu Mašovou (*27. 12. 1841), dceru Franze a Tekly roz. Korcové. Slámovi měli 8 dětí: František (*7. 10. 1864), Anna (*24. 10. 1867), Alžběta (*10. 4. 1870), Jan (*27. 8. 1872-) od 1909 ve Vídni, Eduard (*5. 8. 1875 - 20. 12. 1875), Karel (*13. 11. 1876-) od 1911 ve Vídni, Háta (*10. 7. 1878), Tekla (*23. 9. 1880). Kolem roku 1900 se Slámovi odstěhovali, obecní matrika je ještě k roku 1904 vede jako „domácí, kteří bydlejí v jiných obcích". V roce 1911 byly Slámovi přijati domovským právem do Bohunic u Brna.

Po odchodu Slámových koupil někdy kolem roku 1900 dům Vavřín Světlík (*8. 8. 1866) z domu č. 26 (nyní 67). Vavřín se 13. listopadu 1895 oženil v Olbramovicích s Terezií Blahetkovou (*26. 4. 1868) z Babic. Světlíkovi pak měli 8 dětí, z nichž 5 zemřelo v dětském věku: Anděla (*17. 5. 1897 - 4. 6. 1897), Marie (*21. 6. 1899), Rajmund (*29. 7. 1900 - 18. 8. 1900), Kateřina (*4. 8. 1901? - zemřela jako dítě),  Terezie (*20. 1. 1903) provdaná za Formana na č. 12, Vavřín (*1. 4. 1904 - 11. 4. 1904), Josef (*14. 3. 1906), Aurelie (*14. 6. 1908 - ) provdaná Čechová na č. 4.

Dům zdědil Josef Světlík, který se oženil s Emílií Čechovou z č. 4 a měli dvě děti Ludmilu a Jana, který žije na domě s rodinou.

Jan Světlík s manželkou Blaženou roz. Králíkovou z Trboušan mají tři syny: Petr (Silůvky), Jan (Mohelno) a Marek.

 

Aktualizováno 31.01.2010
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti