Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Eckl, 30.01.2009
Aktualizováno: 31.01.2010

Dům č. 7

V roce 1656 je na lánovém gruntě zmiňován Jan Krump, kterého v roce 1672 vystřídala vdova Barbora Čeperka. V roce 1749 je jako majitel uváděn Filip Gruna a v tereziánském katastru 1765 Matouš (Matěj ?) Geyer. Josefinský katastr pak uvádí jako majitele třičtvrtělánu Andrese Čecha, ten měl za manželku jistou Annu, se kterou se oženil 10. 9. 1771. Měli dvě dcery: Anna Marie (*14. 1. 1773) a Kateřina (*6. 4. 1776). V roce 1796 pak dům vyženil s dcerou po Čechovi Kateřinou za 600 zl. Johan Zoufalý. K domu příslušelo celkem 32 jiter 185 sáhů pozemků. Z domu se odvádí 1 zl. 49 ¾ kr stálých platů; robot pak 1 fůra ryb do Brna, 5 dní žňových prací a 2 sudy vína do Brna (vyjádřeno peněžně činí 32 zl. 30 kr.); nadto se odvádí ještě v zrně 24 měřic žita a 30 měřic ovsa.

Známe 6 dětí Johana a Kateřiny: Václav, Anton, Eleonora, Terezie, Eliška (Alžběta) -provdaná Fráňová na č. 51 a Anna. Dům zdědil po otci syn Anton Zoufalý (*1816- 25. 3. 1888) v říjnu 1840. Grunt byl oceněn na 900 zl. Anton se oženil s jistou Annou Borkovcovou (*1818 - 11. 5. 1883) z Kubšic a spolu měli 5 dětí, z nichž se dospělosti dožily 3: Antonín (*20. 5. 1844 - 5. 2. 1883), Juliana (*24. 5. 1846 - ) provdaná na č. 42 (dnes 55), Augustin (*11. 8. 1848) ženatý na č. 82 (nyní 17), František (*1850 - zemřel brzy), Jan (*1855 - 19. 7. 1884). Juliana ještě před sňatkem s Františkem Pelikánem měla dvě nemanželské děti Julianu (*3. 4. 1868) a Marii (*27. 5. 1869).

Po Antonínovi Zoufalém převzal dům jeho syn Antonín Zoufalý, který se v roce 1869 oženil s Annou Pelikánovou (*1849 - 15. 5. 1883) z č. 42 (dnes 55). Spolu měli 4 děti: Jan (*23. 12. 1869 - 9. 4. 1871), Marie (*18. 10. 1871), Josef (*10. 8. 1874), Ferdinand (*8. 2. 1877 - 7. 8. 1877).

Rok 1883 byl pro rodinu osudným. Krátce po sobě zemřeli Antonín mladší, jeho matka i manželka a na domě zůstal sám Antonín starší, který jej asi pronajal a později prodal Václavovi Badinovi (*31. 8. 1868 - 1915) z Nových Bránic. Ten byl ženatý s Marií Helarovou (*17. 8. 1875) z Trboušan od 20. 11. 1895. Badinovi měli 9 dětí: Marie (*14. 4. 1897 -) provdaná do Trboušan, Anežka (*5. 2. 1899), Emílie (*27. 10. 1900 - 11. 11. 1900), Emílie (*5. 12. 1901) provdaná Světlíková v Maršovicích 2, František (*27. 4. 1903), Jan (*16. 5. 1904) oženil se s Marií Němcovou na č. 130, Hedvika (*23. 6. 1907), Václav (*22. 9. 1908 - 1985), Amálie (*19. 4. 1910) v Brně.

Na domě po smrti rodičů zůstal svobodný syn Václav Badin. Po jeho smrti zdědil dům syn jeho neteře Miloš Vodička (Jezeřany 130) s manželkou Renatou. Vodičkovi dům zbořili a postavili nový. Mají dva syny Lukáše a Jana.

Aktualizováno 31.01.2010
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti