Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Eckl, 30.01.2009
Aktualizováno: 31.01.2010

Dům č. 6

Grunt je v roce 1656 uváděn jako půllán a jeho majitelem byl Mikuláš Boček. V roce 1672 zmiňují lánové rejstříky Mikuláše Kurtze.  V rektifikačních aktech je na domě zapsán Vávra Koretz (pravděpodobně syn předešlého Mikuláše, záměna u za o je v tomto případě velmi pravděpodobná). Tereziánský katastr opět uvádí v roce 1765 Vávru Kortze, kterého vystřídal Mates Čáp označovaný později kvůli možné záměně jako Senior, tedy starší. Ten již vlastnil celolánový grunt a odkázal jej synovi Matesovi Čápovi v říjnu 1787. K domu příslušelo celkem 30 jiter 411 sáhů pozemků. Z domu se odvádí 1 zl. 49 ¾ kr stálých platů; robot pak 1 fůra ryb do Brna, 5 dní žňových prací a 2 sudy vína do Brna (vyjádřeno peněžně činí 32 zl. 30 kr.); nadto se odvádí ještě v zrně 24 měřic žita a 30 měřic ovsa.

Mates Čáp pak odkázal dům svému synovi Antonovi Čápovi (*7. 5. 1797 - 25. 2. 1882) v prosinci roku 1816. Dům byl tehdy oceněn na 500 zl. Anton tehdy působil u 22. c. k. pěšího regimentu prince Leopolda Sicilského. Na žádost bratra Matese Čápa mu postoupil třetí díl z domu, čtvrtlán v ceně 500 zl. Mates si pak vystavěl nový dům č. 53 (dnes 115). U domu č. 7 tedy zůstal nadále jen půllán. Anton Čáp měl za manželku Anežku (*16. 9. 1807- 2. 5. 1889) a spolu měli mimo jiné i syna Jana. Před tím, než Anton Janovi dům odkázal, vymínil si ještě v listopadu 1860 s manželkou Anežkou doživotní byt a pro nezaopatřené syny Václava a Josefa a 800 zl. rak. měny. V únoru 1861 pak Jan Čáp (*18. 8. 1838) dostal grunt od svého otce a 18. 11. 1868 se oženil s Annou Marií Roehrichovou z Loděnic (*6. 6. 1838). Jan Čáp působil jako obecní písař. S Annou Marií měl 6 dětí: Martin (*9. 9. 1869) v roce 1909 zapsán v Ořechově,  Jan (*12. 12. 1871) voják u c. k. stráže ve Vídni, Eduard (*10. 10. 1873), Johanka (*13. 4. 1875) v Brně, Alexander (*24. 2. 1877) v Brně, Anežka (*22. 1. 1879) provdaná Gayerová na č. 87. Anna Marie měla ještě za svobodna dceru Kateřinu (*1858), která se provdala za Fráňu na č. 16. Anežka Čápová pak měla za svobodna dceru Albínu, která však brzy zemřela (*25. 10. 1902 - 19. 1. 1903). 

Po rodičích zdědil dům syn Eduard Čáp, který se oženil s Františkou Fráňovou (*16. 1. 1878 - 17. 3. 1910) z č. 39 (dnes 51) a spolu měli 3 děti: Emílie (*20. 12. 1903) provdaná Schovancová do Maršovic č. 7, Marie a Terezie dvojčata (*15. 10. 1908 - zemřela brzy)

Po Františčině smrti se Eduard oženil znovu s Marií Marklovou z č. 14 a měli 7 dětí: Anežka (*1911) v Nových Bránicích, Eduard (*1912) svobodný na č. 132, František (*1913) v Kuřimi, Marie (*23. 9. 1919) svobodná na č. 132, Karel, Jaroslav v Brně a Vladimír.

Vladimír Čáp se oženil s Marií Pelikánovou z č. 58 a mají 3 děti: Vladimír v Ořechově, Marie v Kanadě a Petr. Po smrti Vladimíra Čápa žije na domě jeho manželka se synem Petrem.

Aktualizováno 31.01.2010
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti