Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Eckl, 30.01.2009
Aktualizováno: 31.01.2010

Dům č. 4

Celolánový grunt patřil při první lánové vizitaci Šimkovi Klimšů a při druhé lánové vizitaci v roce 1672 Lukášovi Vlachovi. V roce 1749 drží grunt Mates Formann, který je uveden i v tereziánském katastru v roce 1765. Po něm zdědil dům jeho syn Lorenz Formann, který dům v únoru roku 1783 odkázal svému synovi Jakobovi Formanovi. K domu příslušelo celkem 32 jiter 263 sáhů pozemků. Z domu se odvádí 1 zl. 49 ¾ kr stálých platů; robot pak 1 fůra ryb do Brna, 5 dní žňových prací a 2 sudy vína do Brna (vyjádřeno peněžně činí 32 zl. 30 kr.); nadto se odvádí ještě v zrně 24 měřic žita a 30 měřic ovsa.

Jakob prodal v říjnu 1813 dům za 600 zl. Johanovi Kašparovskému, přičemž si ponechal pro sebe a manželku výměnek. V dubnu 1818 však Jakob Forman znovu vzal grunt na sebe a v listopadu 1826 jej za 1000 zl. opět prodal tentokrát Wenzlovi Findovi z Maršovic. Finda jej o rok později v listopadu 1827 prodal Mathiasovi Kortzovi za 500 zl. O 4 roky později koupil od Kortze dům Wenzl Cink za 1200 zl. (dle zápisu se jednalo patrně o výměnu). V březnu 1833 pak dům od Czinka koupil Anton Slaný za 1520 zl. (měl manželku Teklu). Po Antonovi zdědil dům jeho syn Jan Slaný (*24. 6. 1831) v prosinci 1851 v ceně 1600 zl. V roce 1851 došlo také k rozdělení třičtvrtělánu na půllán č. 5a a čtvrtlán č. 5b, jenž v září 1851 koupil Franz Hanák za 1500 zl. Jan Slaný již tedy hospodařil na půllánu č. 5a. Jan měl za manželku Marii (*1829) roz. Haklová z Dolních Kounic. Spolu měli 5 dětí: Anna Marie (*1. 1. 1853 - ) provdána do Bračic, Tekla (*18. 7. 1856) provdána do Syrovic za Pelouška, Jakub (*18. 7. 1862 - 26. 6. 1906), Marie (*6. 1. 1868 v témže roce zemřela),  Marie (*21. 2. 1870 - 26. 7. 1941) provdaná Pelikánová na č. 45 (dnes 58).

Po Mariině smrti se Jan oženil znovu s jistou Evou (*28. 10. 1840). Po Janovi zdědil dům jeho syn Jakub Slaný, který se 14. 2. 1892 oženil v Dolních Kounicích s Marií Světlíkovou z Trboušan (*8. 9. 1867). Spolu měli děti: Vincenc (*22. 1. 1893 - 30. 9. 1894), Jakub (*28. 3. 1894) 25. 10. 1925 se oženil s Františkou Motyčkovou do Zábrdovic (Vedrovice), Marie (*13. 8. 1895) v Mor. Krumlově-Rakšicích, Alois (*29. 11. 1896) Jezeřany 81, Ludvík (*17. 8. 1898), Anna (*7. 2. 1900) - 28. 1. 1925 se provdala do Šumic (Losertová), pak v SRN, Jaroslav (*27. 4. 1901) zámečník; od 1928 ve Vedrovicích, Stanislav (*11. 11. 1902) v Šumicích, Helena (*8. 8. 1904 - brzy zemřela).

Když Jakub v roce 1906 zemřel, provdala se vdova Marie znovu, tentokrát za Jana Čecha. Čech se o děti Slaných vzorně staral a s Marií měl ještě tři děti vlastní: Julián (*9. 1. 1908) na domě č. 78, Josef (*7. 8. 1910), Emílie (*4. 9. 1913) provdaná Světlíková na č. 8. (*20. 11. 1875) z č. 41 (dnes 54).

Dům zdědil syn Josef Čech, který se oženil s Aurelií Světlíkovou z č. 8 a měli dvě děti: Jiřina (Lesonice) a Josef, který zůstal svobodný a žije na domě dosud.

Aktualizováno 31.01.2010
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2015 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti