Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Eckl, 29.01.2010
Aktualizováno: 31.01.2010

Dům č. 16

Čtvrtlánový grunt u cesty k domku obecního pastýře je uváděn při první lánové vizitaci v roce 1656 v kategorii Heu3ler ohne Acker tedy domkařů bez půdy. Tehdy patřil Matoušovi Kadlecovi a při druhé lánové vizitaci je na domě uváděn Matouš Tesař (1672). Někdy v letech 1672 - 1749 došlo k přerozdělení půdy a k domu byl přidělen čtvrtlán, bohužel však nevíme z kterého gruntu; je však možné, že to bylo z jeden a půllánového gruntu Marka Bildta (snad otec následujícího). V roce 1749 je totiž jako hospodář na gruntě jmenován Matěj Bilda. Stejného majitele pak uvádí i tereziánský katastr z roku 1765. V josefínském katastru je pak jako majitel uveden Antonín Ruibar. Od něho pak dostal dům darem Johann Bilda (dům byl oceněn na 300 zl.). K domu příslušelo celkem 8 jiter 1039 sáhů pozemků. Z domu se odvádí 23 ½ kr. stálých platů a místo slepice a činže z vinice se platí 7 kr.; roboty se odvádějí v penězích 8 zl. 20 kr. a urbariálního zrna se odvádí 6 měřic žita a 7 ½ měřice ovsa.

18. září 1827 postoupil Johann dům svému synovi Matoušovi Bildovi, dům byl oceněn na 250 zl. V roce 1841 po Matoušově smrti zdědila dům vdova Kateřina Bildová (dům oceněn na 400 zl.). Od ní pak grunt koupili v roce 1844 otec a syn Jakob a Franz Troppovi za 1400 zl. Franz Tropp se pak oženil s Agnes Riesnerovou  v lednu 1856. Dům pak koupil příbuzný Agnes Johann Riesner, který jí vyplatil z domu v roce 1877. Riesner pak sám na domě nebydlel, ale pronajímal jej. V podnájmu zde žil podruh Jakub Hodeček (*8. 4. 1837) s manželkou Markétou a dětmi. Hodeček získal domovské právo v Jezeřanech v roce 1863, nicméně již jeho otec Leopold Hodeček v Jezeřanech žil. S Markétou měl nemanželské děti, ke kterým se později přiznal měli 5 dětí: Tekla po matce Janderková (*8. 10. 1858 - ), František Janderka (*11. 4. 1865 - ), na č. 102 jako Hodeček, Václav (*12. 9. 1868 - ), Markéta (*10. 6. 1875 - ) a Julia (*15. 5. 1877- ), která se již narodila na domě č. 66, tedy po té co se Hodečkovi odstěhovali.

12. března 1877 pak byla dle kupní smlouvy oddělena od domu parcela označená jako malodomek č. 18 a vlastnické právo přešlo na Jiřího Fráňu (*10. 10. 1851). Riesner pak 3. ledna 1883 prodal svou část domu Josefovi a Františce Pelikánovým za 250 zl. Jak dlouho Pelikánovi domek drželi není známo, ale v roce 1904 je již uveden v obecní matrice jako majitel celého domu č. 18 Jiří Fráňa. Jiří pocházel z domu č. 39 (dnes 51). 23. 11. 1876 se oženil s Kateřinou Roerichovou (*16. 10. 1856) z Loděnic. Spolu pak měli děti: Hynek (*22. 2. 1877 - 16. 5. 1919) povoláním zedník,  Františka (*24. 4. 1879 - 20. 10. 1909), Juliana (*14. 6. 1880 -) provdána za Jiříkovského do Maršovic, nar. již na č. 18, Ludvík (*29. 7. 1883 -3. 6. 1942), Martin (*11. 11. 1886 - ) padl v 1. sv. válce, Jan (*12. 7. 1893 - 3. 10. 1897), Terezie (*8. 5. 1900 - ) provdaná za Olejníčka do Dolních Kounic.

Julii se na domě narodil v roce 1910 nemanželský syn Jan, který však hned následujícího roku zemřel. Jiří odkázal dům synovi Ludvíkovi Fráňovi a jeho manželce Emilii (pocházela z Licoměřska u Vlašimi v Čechách; *11. 11. 1885). Fráňovi měli jediného syna Ludvíka, který se narodil ve Vídni 29. 7. 1910. Fráňovi byli stolaři a vlastnili stolařskou dílnu. Ludvík se oženil s Marií roz. Lohnickou z Hrotovic. Otec a syn Fráňovi se během 2. sv. války zapojili do odboje, který skončil rodinnou tragédií. Události z června 1942 jsou popsány v obecní kronice (viz kapitola V zajetí hákového kříže).

Po této tragické události se Marie Fráňová se dvěma syny odstěhovala. Syn Ivo žije v Praze a mladší syn zemřel. Na dům se nastěhovali Rumuni a od roku 1945 zde v nájmu bydlel Jan Diviš z Božic. V roce 1958 koupil dům Jaroslav Kárník z Hrotovic, který se oženil s Marií roz. Wolfovou z domu č. 59. Měli tři děti: Eva žije dosud na domě s matkou, Jaroslav (kněz) a Pavel.

 

Aktualizováno 31.01.2010
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti