Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Eckl, 29.01.2010
Aktualizováno: 31.01.2010

Dům č. 14

Čtvrtlánový grunt pod svahem Perku patřil při první lánové vizitaci v roce 1656 Janovi Čechovi, který byl zapsán v kategorii Heu3ler ohne Acker tedy domkař bez půdy. V roce 1672 je na domě uváděn Václav Novák. Někdy na přelomu 17. a 18. století byl k domu připojen čtvrtlán a jeho majitelem byl v roce 1749 Jiřík Ráček, který je uváděn i v tereziánském katastru v roce 1765. V josefínském katastru je jako majitelka uvedena vdova Pelikánová. Od vdovy Anny Marie Pelikánové dům dostal v červnu 1794 její syn Josef Pelikán označovaný Starší v ceně 200 zl. K domu příslušelo celkem 8 jiter 283 sáhů pozemků. Z domu se odvádí 23 ½ kr. stálých platů a místo slepice a činže z vinice se platí 7 kr.; roboty se odvádějí v penězích 8 zl. 20 kr. a urbariálního zrna se odvádí 6 měřic žita a 7 ½ měřice ovsa.

4. října 1830 dostal dům od svého otce Wenzel Pelikán za 200 zl. V srpnu 1860 zajistil Wenzel dceři Agátě provdané za Johanna Wenzela z domu č. 12 zástavní právo na 1500 zl. na domě. V dubnu následujícího roku prodal Pelikán dům Lorenzovi (*6. 8. 1833-) a Agnes (*4. 1. 1839-, roz. Pfeffer) Fleischerovým ze Šumic za 2000 zl. a vymínil si místo pro sebe a manželku Terezii. Fleischerovi měli 13 dětí: František (*1. 1. 1862-), Jan (*9. 5. 1863-) na domě, Viktoria (*1864 - 22. 5. 1877), Kateřina (*20. 10. 1866 - ) provdána za Kleina Jana do Branišovic č. 17, Juliana (*11. 4. 1868 - 1868), Matěj (*15. 10. 1869 - ) od roku 1907 ve Vídni, Martin (*1. 10. 1871 -) ve Vídni, Vavřín (*9. 2. 1874 -) hostinský, zůstal svobodný, Cyril (*8. 8. 1876 - 5. 8. 1877), Teresia (*23. 12. 1877 - 28. 1. 1878), Růžena (*2. 8. 1880 - 31. 8. 1888), Josef (*10. 3. 1882 - 3. 7. 1906 ve Vídni), Richard (*30. 1. 1884 - 2. 2. 1884).

Na domě zůstal syn Jan Fleischer, který se 7. 5. 1900 oženil s Julií Caesarovou (*21. 4. 1876-) ze Šumic. Fleischerovi měli 9 dětí: Marie (*24. 3. 1900 -) provdaná Bergerová na č. 3, Pavlína (*29. 6. 1901 - brzy zemřela), Anežka (*1902 -) provdaná v Knínicích, Emílie (*4. 12. 1905 -) provdaná v Olbramovicích, Jan (*21. 1. 1907 -) doma, Jakub (*25. 7. 1908 - ), Terezie (*5. 3. 1904 - 19. 3. 1904), Terezie (*10. 11. 1917 - ) provdaná Smetanová na č. 109, Josef - Jezeřany č. 123.

Na domě zůstal Jan Fleischer, který se oženil s Františkou roz. Procházkovou. Fleischerovi neměli děti a tak dům odkázali synovci Janu Fleischerovi, který se oženil se Zdeňkou roz. Kovářovou z Petrovic. Spolu mají tři dcery: Zdeňka, Irena (Bračice) a Lenka (provdaná ve Vlkanči). Po smrti manžela žije na domě Zdeňka Fleischerová s dcerou Zdeňkou.
Aktualizováno 31.01.2010
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti