Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Eckl, 29.01.2010
Aktualizováno: 31.01.2010

Dům č. 13

Čtvrtlánový grunt pod svahem Perku je při první lánové vizitaci 1656 připisován Jurovi Kohútovi a v roce 1672 drží grunt Martin Wopinka. Počátkem 18. století se pak na hospodářství usadí švec Matěj Žaloudek, zmiňovaný v rektifikačních aktech roku 1749. Po Matějovi pak grunt drží snad jeho syn Antonín Žaloudek, od kterého usedlost koupí Karel Kašparovský, zmiňovaný na domě v josefínském katastru. 6. října 1797 pak grunt přebírá po otci za 200 zl. Jakob Kašparovský. K domu příslušelo celkem 8 jiter 1539 sáhů pozemků. Z domu se odvádí 23 ½ kr. stálých platů a místo slepice a činže z vinice se platí 7 kr.; roboty se odvádějí v penězích 8 zl. 20 kr. a urbariálního zrna se odvádí 6 měřic žita a 7 ½ měřice ovsa.

Po Jakobově smrti se hospodářství ujal jeho syn Franz Kašparovský, který dům převzal 14. 11. 1836 za 600 zl. 2. září 1866 pak dům zdědila Kašparovského dcera Maria provdaná Gayerová za 1400 zl. V červnu 1874 se Marie dohodla se svou sestrou Apolonií Kašparovskou (*1821-), že jí dům postoupí. K realizaci však došlo patrně mnohem dříve, neboť Apolonie je zmiňována na domě již v roce 1868. Apolonie provdaná Slavíková totiž ovdověla a neměla kde bydlet. Dům patrně již v 60. letech pronajala Janovi Formanovi (*6. 10. 1857-), který pocházel z domu č. 10 a později mu jej i prodala, přičemž si vymínila právo výměnku v části domu. Forman byl dvakrát ženat. Poprvé se oženil 17. 5. 1881 s Františkou Šlesovou, která žila u své pěstounky Apolonie Slavíkové. S Františkou pak měli tři děti: Marie (*14. 8. 1882 - 10. 10. 1908), Jan (*29. 6. 1884 -) ženatý v Bračicích, Antonín (*24. 12. 1886 - 1914 padl u Sánu).

Sedmadvacetiletá Františka však 3. března 1888 zemřela na cukrovku a Jan se oženil znovu. Tentokrát si vzal Františku Pelikánovou (*13. 6. 1865-), dceru hostinského Josefa Pelikána z č. 62 (nyní 121). Svatba se konala 31. ledna 1889. Měli spolu 10 dětí: Karel (*8. 2. 1890 -), Terezka (*12. 2. 1892 - ) provdána za Josefa Nejedlého do Dolních Kounic, Františka (*13. 2. 1894 - ) provdána za Jakuba Knittla do Dol. Kounic, Kateřina (*13. 9. 1896 - ), Stanislav (*11. 3. 1889 - ) na domě, Jaroslav (*26. 3. 1901 - ), Otilie (*24. 2. 1903 - zemřela mladá), Karolina (*1905 - ) provdaná Buchtová na č. 60 - dnes 31, Anežka (*17. 2. 1907 - 18. 10. 1909), Anežka (*14. 1. 1910 - ) provdaná Neuwirtová.

Stanislav Forman pak po otci dům zdědil a oženil se s Marií Čechovou z Maršovic (dnes č. 238). Spolu měli dvě děti: Stanislav se oženil do Nových Bránic a František se odstěhoval do Vedrovic.  Dům zůstal nějaký čas opuštěný. Dcera Stanislava Formana Marie Formanová se provdala za Libora Palána z Brna. Manželé Palánovi starý dům zbořili a postavili si dům nový. Palánovi mají dvě děti: Tomáš a Lucie.

 

Aktualizováno 31.01.2010
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti