Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Slavík, 14.03.2017
Aktualizováno: 16.01.2019

Územní plán obce - Informace

Informace (03/2017)

V lednu 2017 byl na úřední desce vyvěšen návrh Zadání pro zpracování Územního plánu Jezeřany-Maršovice, do kterého bylo možno nahlédnout i na OÚ.  V průběhu projednání tohoto zadání  nebyly uplatněny žádné zásadní požadavky, připomínky ani podněty.

Zadání územního plánu bylo předloženo dne 15.02.2017 zastupitelstvu obce, které je schválilo usnesením č. 16/01/2017. Schválené Zadání naleznete zde.    

Nyní bude následovat další etapa, kdy bude vypracován Návrh územního plánu k veřejnému projednání, zpracovatel by ho měl předat nejpozději do 3 měsíců od předání schváleného Zadání ÚP.    

S ohledem na termíny je možno znovu zopakovat již jednou zveřejněnou výzvu

Výzva občanům 

pokud máte zájem na novém využití svých pozemků, můžete nám sdělit své podněty do konce března 2017 na obecní úřad.

 

Pro Vaši orientaci je možné nahlédnout do Koordinačního výkresu doposud platného územního plánu zde.   

Podněty budou předány a projednány se zpracovatelem.

 

 

Aktualizováno 16.01.2019
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2015 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti