Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Slavík, 31.07.2017
Aktualizováno: 16.01.2019

Územní plán Jezeřany-Maršovice - zahájení projednávání návrhu ÚP

V souladu s ustanovením dle § 50 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel doručí návrh územního plánu veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů odeš dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Veřejná vyhláška, včetně Návrhu územního plánu byla rovněž zveřejněna na úřední desce - zde.  

Aktualizováno 16.01.2019
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2015 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti