Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Slavík, 29.09.2015
Aktualizováno: 30.09.2015

J-M - kanalizace - Projekty kanalizačních přípojek

Cena za projektovou dokumentaci je 2.420,-Kč s tím, že občané ve skutečnosti  uhradí 1.420,-Kč, protože 1.000,-Kč je hrazeno z dotace obce, společně s částkou 250,-Kč za správní poplatek stavebnímu úřadu, za žádost k územnímu souhlasu.

Jedná se o projekty, které byly vypracovány v tzv. I. kole, ale stejně tak mohou cenu za projekt, formou zálohy, uhradit i občané, kterým je teprve projekt dokončován nebo kteří si ho teprve objednali. 

Po převzetí a úhradě projektové dokumentace je možné se již připojovat na splaškovou kanalizaci, v souladu s projektem a pokyny provozovatele (zde). 

Pro informaci zveřejňujeme projekt kanalizační přípojky pro KD - I. technická zpráva (zde), situace katastru nemovitostí (zde), situace stavby (zde), podélný profil kanalizační přípojky (zde), uložení kanalizačního potrubí (zde) a vzorová kanalizační šachta (zde).

Pokud se majitelé nemovitostí připojí do konce letošního roku a uhradí provozovateli při kontrole připojení poplatek 500,-Kč, bude jim tato částka při předložení písemného protokolu (potvrzení od provozovatele) na obecním úřadě proplacena z dotace obce.

Aktualizováno 30.09.2015
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti