Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Slavík, 29.05.2014
Aktualizováno: 03.06.2014

J-M - kanalizace - Postup prací

Přinášíme Vám informaci ohledně dokončených a nově zahajovaných prací na stavbě splaškové kanalizace a zároveň i část projektové dokumentace s vyznačenými odbočkami pro domovní přípojky:

Dokončované práce, únor 2014 - květen 2014

Stoka "A"  (767 metrů) - od OÚ k státní silnici (od KD ke kostelu)
jsou dokončovány práce na položení hlavního kameninového potrubí a zahájeny práce na odbočkách k domovním přípojkám.

Stoka "A - G" (114 metrů) - státní silnice od domu č.p. 81 k KD
uložení hlavního kameninového potrubí včetně odboček pro domovní přípojky bylo ukončena.

Stoka "A - B.1" (82 metrů) a "A - B2." (82 metrů) - státní silnice směrem ke hřbitovu v Jezeřanech
dokončováno uložení hlavního kameninového potrubí pro gravitační kanalizaci k ČS2.

Zahajované práce, květen 2014 - červenec 2014

Čerpací stanice ČS2
bude probíhat výstavba čerpací stanice, která bude sloužit pro čerpání odpadních vod na ČOV Loděnice.

Výtlak "V1" 
bude uloženo potrubí vedle stoky "A - B2." od ČS2 po státní silnici ke hřbitovu v Jezeřanech. 

Stoka "A - H" (342 metry) - místní komunikace v Jezeřanech na Výhoně
práce na uložení hlavního polypropylenového potrubí.

Stoka "C - B" (188 metrů) - hlavní silnice v Maršovicích od kapličky směrem ke hřbitovu 
práce na uložení hlavního kameninového potrubí 

Nejhorší vliv na životní prostředí v obci má velká prašnost, kterou chce dodavatel stavby IMOS Brno, a.s. řešit dočasnou úpravou povrchů vozovky recyklátem v místech, kde již bylo uloženo hlavní potrubí.

 

Projektová dokumentace - Situace stavby

Zveřejňujeme část projektové dokumentace - Dokumentace pro provádění stavby, výkresy Situace stavby č. 1 až 9, ve kterých jsou zakresleny odbočky pro domovní přípojky. V těchto výkresech si můžete zkontrolovat místo, kde bude vysazena odbočka pro Vaši domovní přípojku. Zároveň před vlastní realizací, po vytyčení trasy, bude pracovníky dodavatele vyznačeno místo odbočky sprejem na místní komunikace, chodník, obrubník apod., takže i tak bude možno si místo připojení zkontrolovat.

Pokud nebude místo pro odbočku v souladu s tím, co jste si domluvili s projektantem nebo budete chtít ještě změnu, popř. budete mít nějakou nejasnost, včas kontaktujte OÚ, abychom mohli sjednat nápravu.
Aktualizováno 03.06.2014
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti