Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Slavík, 05.06.2014
Aktualizováno: 05.06.2014

J-M - kanalizace - Opatření k dodržování úplné uzavírky

S ohledem na porušování zákazu vjezdu do obce v době úplné uzavírky a ve snaze přimět řidiče k dodržování přechodného dopravního značení, se rozhodla obec k následujícím opatřením:

1. Povolenky ke vjezdu

S ohledem na dopravní značení, kdy do obce mají povoleno vjíždět pouze vozidla s povolením stavby, bude společností IMOS Brno, a.s. vydávat povolenky ke  vjezdu do obce s tím, že
- povolenky budou vydávány pro občany, kteří v obci nemají trvalé bydliště,
- občané s trvalým pobytem povolenky mít nemusí (viz, níže).

Povolenky si mohou občané vyzvednout u vedoucího stavby pana Konvaliny, buď v kancelářích společnosti IMOS Brno, a.s. (v průmyslové zóně), popř. přímo na staveništi. 

  2. Kontrola dodržování dopravního značení (oprávnění ke vjezdu do obce, omezení rychlosti)

Obec požádala Policii ČR o spolupráci ohledně dodržování dopravních předpisů - kontroly oprávněnosti vjezdu vozidel do obce zejména v pracovní době (mimo víkendy) a měření rychlosti projíždějících vozidel s tím, že
- řidič motorového vozidla se musí prokázat uvedenou povolenkou,
- řidič, který má v obci trvalý pobyt, povolenku mít nemusí, svoje bydliště v obci prokáže občanským průkazem.
  

K výše uvedeným opatřením bylo přistoupeno s ohledem na porušování zákazu vjezdu a rovněž jako jedno z opatření ke snížení prašnosti v obci. Proto znovu apelujeme na řidiče, aby v obci dodržovali omezení rychlosti v maximální výši 30 km/hod.
Aktualizováno 05.06.2014
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2020 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti