Jezeřany - Maršovice ...obec na Jižní Moravě
Informace pro občany a návštěvníky
Zlatý erb 2011
Zlatý erb 2010
Zlatý erb 2009
Petr Slavík, 24.03.2023
Aktualizováno: 24.03.2023

BIOODPAD ZE ZAHRAD - Zkušební provoz kontejnerového svozu

Obecní kontejner bude přistaven v termínu 
.
od 24. 3. do 26. 3. 2023 u fotbalového hřiště
od 27. 3. do 30. 3. 2023 u obecního úřadu
od 31. 3. do 2. 4. 2023 u hřbitova v Maršovicích
.
Do přistaveného kontejneru můžete ukládat pouze biologický odpad ze svých zahrad či předzahrádek, zejména trávu, rostliny, plevel, keře a drobné větve.   
.
Do kontejneru rozhodně nevkládejte dřevěné výrobky, kmeny či velké větve stromů, stejně tak odpad z domácností, zbytky jídel a odpad ze hřbitovů. 
.
V případě, že se tento zkušební provoz osvědčí, bude obec zvažovat pravidelné přistavování kontejnerů v případě zneužívání a ukládání jiného než doporučeného odpadu nebude možné takovou službu poskytovat.
.
Žádáme občany, aby tyto pokyny dodržovali! 
 
bio_-_letk.jpg

 
Aktualizováno 24.03.2023
 

Czechpoint

Krizport
 
© Copyright 2008-2022 Klape, s.r.o.  |  správa stránek: Obec Jezeřany-Maršovice | Prohlášení o přístupnosti